PROIECT DIDACTIC, AVAP; clasa pregătitoare


Unitatea de învățământ:
Data:
Clasa: Pregătitoare
Propunător: 
Aria curriculară: Arte şi tehnologii
Disciplina: Arte vizuale și abilități practice
Unitatea de învățare: Sunt artist
Subiectul lecției: Pălăria primăverii - tehnici simple de prelucrare a hârtiei
Mijloc de realizare:  tăierea și lipirea hârtiei
Forma de realizare: activitate integrată
Tipul lecției: formare de priceperi şi deprinderi
Discipline integrate: AVAP, CLR, MM, DP

Obiective operaționale:
Cognitive:
O1 – să precizeze etapele de lucru şi tehnica de decupare / lipire a hârtiei   
Psiho-motrice:
O2 –să aplice corect tehnica de decupare / lipire a florilor, a fluturilor și frunzelor pe pălărie, pentru realizarea modelului propus;
O3  -să realizeze lucrările propuse, încadrându-se în timpul optim;
O4 - să coloreze corespunzător florile, frunzele și fluturii conturați;
 O5- să manevreze cu ușurință materialele de lucru      
Afective:
O6 -să manifeste simț estetic în decorarea pălăriei
O7- să aprecieze corect  lucrările colegilor și pe cea proprie;


COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE:

Arte vizuale și lucru manual
            1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/pictură/ modelaj/colaj/film/desen animat, care reflectă un context familiar;
            2.4. Transformarea unui material prin tehnici simple

Dezvoltare personală
 2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare în activitatea şcolară
3.2. Aplicarea unor tehnici simple care sprijină învăţarea şi succesul şcolar

Comunicare în limba română
 1.1. Identificarea semnificaţiei  unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar
2.4. Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, manifestând interes pentru comunicare

Muzică și mișcare
2.1. Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare

           
STRATEGIA DIDACTICĂ
METODE ȘI PROCEDEE:conversația, explicația, instructajul, demonstrația, exercițiul, jocul;
FORME DE ORGANIZARE:  frontal, independent;
RESURSE MATERIALE: șablon pălărie, planșe cu flori și fluturi, planșă model, foarfece, lipici , computer, fond muzical ;
RESURSE TEMPORALE: 35 minute+15 minute activități în completare
RESURSE UMANE
Bibliografie:
- Curriculum pentru învăţământul primar, Programa școlară pentru  Arte vizuale și abilități practice, Clasa pregătitoare, București 2013;
-Organizarea interdisciplinară a ofertelor de ȋnvăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici, Suport de curs, 2013;


DEMERSUL DIDACTIC

Nr.
Crt.
Etapele lecției / timp
Ob. Op.
Activitatea propunătoarei
Activitatea
elevilor
Metode și
procedee
Mijloace didactice
Forme
de
 organizare
eev      Evaluare

1.
Moment
organizatoric
3 min.

Asigur un climat propice pentru desfășurarea activității.
Solicit elevilor să execute un joc de mișcare pe versurile cântecului:
,,Bate vântul frunzele”.
Elevii vor avea pe bănci materialele necesare desfășurării lecției de arte vizuale și abilități practice.
Execută mișcările sugerate de cântec.

Jocul


frontal

observarea

2.
Captarea
atenției

2 min.

Citesc  elevilor o ghicitoare.
Le solicit răspunsul.
Cine aduce iar în ţară
Mândre păsări călătoare,
Îmbracă grădina-n floare
Şi-ncălzeşte vremea afară?

Elevii ascultă cu atenție ghicitoarea.
Răspunsul este:
PRIMĂVARA.Jocul

Textul
ghicitorii

Frontal
Aprecieri verbale

3.
Anunțarea temei și a obiectivelor
1 min.

Anunț elevii că vor face un colaj cu tema:
Pălăria primăverii
Elevii ascultă cu atenție.
Explicația

Frontal
observarea

4.
Dirijarea învățării

20 min.

O1O2O3


O4

O5

O6
           
Intuirea modelului şi a materialelor
Prezint lucrarea model – Pălăria primăverii

Solicit elevilor sǎ numeascǎ materialele din care e confecţionat modelul;

Demonstrarea şi explicarea modului de lucru
Prezint elevilor etapele de realizare ale lucrǎrii:
-colorarea fișelor cu flori, frunze și fluturi;
  -decuparea florilor și a fluturilor;
 - lipirea acestora pe suprafața pălăriei;
Verbalizarea etapelor de lucru
Se vor repeta etapele de lucru.
Solicit efectuarea exerciţiilor pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinilor, iar apoi le urez: spor la lucru.
,,Închid pumnii și-i desfac/ Degetelor fac pe plac: Clap, clap, clap!/ Pocnim din degete/ picură ploaia din ce în ce mai tare.
Mâna lebădă o fac / Care dă uşor din cap/                           Lebedele în jur privesc/ Mâinile eu le rotesc/                                  Ploaia cade neîncetat/ Vârful degetelor bat/

Realizarea lucrǎrilor de cǎtre elevi
Supraveghez modul în care lucreazǎ elevii şi ofer informaţii suplimentare acolo unde este nevoie;
Fac observaţii asupra modului de folosire a materialelor de lucru şi a poziţiei corpului, asupra acurateţei lucrării.
Le cer elevilor sǎ lucreze cât mai corect şi estetic, respectând etapele de lucru;
Asigur un climat favorabil lucrului cu ajutorul unei audiţii muzicale.

Elevii numesc materialele primite şi vor intui modul cum vor fi folosite.

  


  Elevii lucrează colaborând între ei.Demonstrația
Instructajul

Exercițiul

 Fișe cu flori și fluturi, șabloane pălărie, foarfece, lipici


Planșa model

independent

Aprecieri verbale


Observarea

5.
Evaluarea
activității

8 min.


O7
       Voi afișa în fața clasei lucrările. Le propun expoziție din care fiecare elev va veni pe rând și va selecta o lucrare ce va fi premiată.
Se vor face aprecieri în funcție de corectitudinea realizării lucrării, de acuratețea și încadrarea în timp.

Elevii vin pe rând și aleg o lucrare.
Jocul
Lucrările finale ale elevilor
Frontal
Aprecieri verbaleMedalii

6.

Încheierea
activității

1 min.Se fac aprecieri individuale şi generale


Elevii ascultă aprecierile cadrului didactic.
frontal

Aprecieri verbale
7.
Activitate recreativă

Dau tonul cântecelului:
Înfloresc grădinile.
Distribui elevilor jocuri puzzle.
Elevii cântă cântecul solicitat, iar apoi vor asambla  jocurile puzzle primite.
jocul
puzzle
independent
Observarea

 


Comentarii

Trimiteți un comentariu

Nu se înjura şi nu se face spam