Proiect didactic - Intuirea claselor morfologice - Substantivul

PROIECT DIDACTIC

Data : 18.10. 2017
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Movila Miresii
Clasa : a IV-a A
Propunător : Florean Cornelia
Aria curriculară : Limbă şi comunicare
Disciplina : Limba și literatura română
Unitatea de învăţare : Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!
Subiectul : Intuirea claselor morfologice - Substantivul
Tipul lecţiei: sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor
Locul de desfăşurare: sala de clasă
Numărul de elevi: 16
Resurse temporale: 45 de minute

Competențe specifice:

1.1. Realizarea de deducţii simple pe baza audierii unui text literar sau informativ accesibil;
3.5. Sesizarea abaterilor din textele citite în vederea corectării acestora;

Obiective operaţionale:

Cognitive :
O1-să folosească substantive în comunicarea orală și scrisă;
O2- să recunoască substantivele din textul suport;
O3- să formeze propoziţii cu substantive date;
O4-să  analizeze morfologic substantivele dintr-un text dat precizând felul, genul, numărul;
O5-să schimbe numărul unor substantive date;
Afective :
O6 -Să participe cu interes la activitate;
Psiho-motrice:
 O7 -să adopte o poziţie corectă în bancă în timpul activității;

Catalogul electronic – activitate de informare a părinților, vineri, 29.09.2017, la Movila Miresii, jud. Brăila

Catalogul electronic  este platforma de management școlar care adună sub o singură umbrelă toate informațiile școlii, ține informați părinții, realizează rapoartele obligatorii și îmbunătățește comunicarea între profesori, părinți, direcțiune.


Împreună pentru viitorul fotbalului brăilean!


Prima activitate programată în cadrul proiectului Împreună pentru viitorul fotbalului brăilean! – proiect implementat de clubul fanion al județului Brăila, ACS Dacia Unirea Brăila și finanțat de Consiliul Județean Brăila în baza legii 350/2005, având  ca scop principal promovarea fotbalului în rândul copiilor și tinerilor din județul Brăila, precum și a imaginii clubului Dacia Unirea Brăila, ca principal reper al fotbalului brăilean, a avut loc luni, 25 septembrie 2017, la Școala Gimnazială Movila Miresii.
Partener colaborator în cadrul proiectului menționat, școala movileană, reprezentată de director prof. Mirela Brezuică și prof. de educație fizică și sport Adrian Baldovin, responabil cu selecția elevilor talentați în ale fotbalului, au fost gazdele acestei activități, atât de apreciată în mediul rural.

Împreună pentru viitorul fotbalului brăilean! - album foto

 Activitate în cadrul proiectului ,,Împreună pentru viitorul fotbalului brăilean!”, la Școala Gimnazială Movila Miresii, 25.09.2017.
Coordonator activitate - prof. Adrian Baldovin


Schema orară

SCHEMA   ORARĂ
Învățământ primar

ARII curriculare


DISCIPLINE

CLASA


P
I
II
III
IV


I.
Limbă şi comunicare
Limba şi literatura română
                                        (denumire la  P, I, II - Comunicare în limba română )

5

7

6

5

5


Limba modernă (Engleză)

1

1

1

2

2

II.
Matematică si ştiinţe ale naturii
Matematică     
                              (la P, I, II stud. integrat-Matematică şi explorarea mediului)

3
1

3
1

4

4

4

Stiinţele naturii
1

1

1III.
Om si societate
Istorie

---

---

---

---

1

Geografie

---

---

---

---

1

Educaţie civică

---

---

---

1

1

Religie

1

1

1

1

1

IV. Educaţie fizică si sport şi sănătate
Educaţie fizică

2

2

2

2

2

Joc şi mişcare

---

---

---

1

1


Muzică şi mişcare

2

2

2

1

.1.
V.
Arte

Arte vizuale şi abilitaţi practice

2

2

2

2

.1.
VI.
Tehnologii

VII. Consiliere si orientare

Dezvoltare personală

2

1

1

---

---


Număr ore  trunchi comun

19

20

20

20

21

Curriculum la decizia şcolii


0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

Număr minim total de ore pe săptămână
19
20
20
20
21


Număr maxim total de ore pe săptămână

20

21

21

21

22