Proiect didactic - Legenda ghiocelului –după o poveste populară


Unitatea de învățământ:
Data :
Clasa:  a III -a A
Disciplina: Limba și literatura română
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Propunător:
Unitatea de învăţare: Care e alaiul Primăverii?
 Subiectul lecției: Povestirea scrisă a unui text narativ;
                             Text suport: Legenda  ghiocelului –după o poveste populară
Tipul lecţiei: consolidare și sistematizare a cunoștințelor
Competenţe specifice :

1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil
3.2. Formularea unui răspuns emoţional faţă de textul literar cititObiective operaţionale:
Cognitive:
O1 -să citească textul corect, expresiv, fluent și conștient ;
O2- să formuleze întrebări şi răspunsuri referitoare la conţinutul textului;
O 3–să ordoneze ideile principale potrivit succesiunii faptelor povestite;
O4- să delimiteze textul în fragmente potrivit planului de idei;  
O5-să povestească oral și scris, pe scurt, conținutul textului;
Psihomotrice:
O6 – să aibă o poziţie corespunzătoare în bancă pe parcursul activității;
Afective:
O7- să manifeste stări de compasiune, bucurie, admiraţie, faţă de personajele din legendă ;
Strategia didactică:
-Metode și procedee: lectura explicativă, exerciţiul, conversaţia, cadranele, observarea;
-Materiale:  manual, caietele de lucru și de clasă ale elevilor, fișe de lucru, fișe de evaluare.
Forme de activitate: frontal, independent, pe grupe.
Locul de desfășurare: sala de clasă
Resurse didactice:
Bibliografice:
- Programa şcolară pentru disciplina Limba și literatura română, clasa a III-a, Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013 Bucureşti,
- Mihăilescu Cleopatra, Pițilă Teodora, Manual de limba și literatura română, Editura ART, București 2016
- Nuţă,  Silvia , Metodica predării limbii române în clasele primare –Ed. Aramis, București, 2001;
Resurse umane: 15 elevi
Resurse temporale: 50 min.       


Secvenţele lecţiei/
timp
Ob.
Op.
Strategii didactice
Resurse
Modalităţi de
evaluare
Activitatea învățătorului
Activitatea elevilor
Metode
Mijloace didactice
Forma de activitate
1Moment organizatoric

1 min

Se aeriseşte sala de clasă şi se asigură un climat propice pentru desfăşurarea în bune condiţii a lecției:
-pregătirea materialului didactic
Verific cantitativ realizarea temei.


Elevii se pregătesc pentru activitate, prezintă caietele de teme.


Frontală
Observarea


Reactualizarea cunoștințelor

2 min

   Adresez elevilor următoarele întrebări:
1-Care sunt lunile anotimpului  primăvara?
  2 -Care sunt primii vestitorii  ai primăverii?
3-- Ce se întâmplă în natură primăvara? ( plante, insecte, păsări, zile, temperatură ...etc. ...)


Elevii răspund astfel:
1.  martie, aprilie, mai
2. Ghioceii
3.Natura înverzește, păsările călătoare se întorc din țările calde, insectele mișună prin iarbă, temperatura aerului crește, ziua se mărește etc.
Conversația

Frontală
Aprecieri verbale

Captarea atenției

2 min

Captarea atentiei se realizeaza prin adresarea a două ghicitori:

Cine oare a venit
Pe câmpii şi în ogradă
Şi deodată a topit
Omul nostru de zăpadă?

Floare-i ca un clopoţel

E micuţ, dar voinicel

Scoate capul din zăpadă

Primăvara să o vadă.


Brainstorming
La ce mă gândesc când spun ghiocel?

Elevii sunt atenţi şi dau răspunsurile corespunzătoare:
 Primăvara și ghiocelul

Brainstorming ghiocel:
- alb, primăvară, soare, mărțișor, vestitor, puritate, gingășie etc.
Jocul

Textul ghicitorilor
Frontală
Aprecieri verbale
Anunțarea temei și a obiectivelor operaționale

1 min

  Astăzi la ora de limba română vom continua să rezolvăm sarcini pe baza textului ,,Legenda ghiocelului”, vom face chiar și povestirea în scris.

Elevii ascultă cu atenție obiectivele operaționale.
Explicația

Frontală
Observarea
Dirijarea învățării

20 min

După ce se va citi în ștafetă textul, le voi adresa elevilor următoarele întrebări:
1.Unde se petrece întâmplarea?
2. Care sunt personajele povestirii?
3.De ce se contraziceau florile în grădină?
4.De ce plângea ghiocelul?
5.Cum s-a gândit prințesa să aline suferința ghiocelului?
6.Ce a cerut ghiocelul? De ce?
7.Ce părere aveți despre comportamentul florilor?
8.Cum vi se par întâmplările povestite în text? Sunt ele obișnuite sau sunt altfel față de alte întâmplări cu care ne-am obișnuit noi?


Le specific elevilor că:
    Textele literare care povestesc fapte ieșite din comun, dar care conțin și un sâmbure de adevăr, se numesc legende. Textul de astăzi este o legendă.
   Solicit elevilor să:
Ordonează ideile principale potrivit succesiunii faptelor povestite, idei scrise deja pe o coală de flipchart, dar și în fișele de lucru ale elevilor.

1.Florile sunt curioase ce floare a ales raza de soare.
2.Fiica cea mică a soareluiși-a ales o floare din grădină.
3. Prințesa vrea să îi aline suferința ghiocelului.
4.Ea îi frânsese tulpina firavului ghiocel.
5.Dorința ghiocelului devine realitate.

Solicit elevilor, cu ajutorul unei fișe de lucru cu imaginea unui ghiocel (anexa) pe care sunt deja scrise formulările propozițiilor specifice unei povestiri, solicit elevilor să povestească oral și în scris textul studiat.
Legenda ghiocelului

Mai întâi....
În continuare...
Apoi...
În final...
Concluzia...
Elevii vor răspunde astfel:1.Întâmplarea se petrece într-o grădină plină de flori.
2.Persoanjele povestirii sunt: raza de soare, trandafirul, laleaua, crinul, violeta și ghiocelul.
3.Florile se contraziceau deoarece nu știau ce floare a cules din grădină raza de soare.
4.Ghiocelul plângea deoarece trena rochiei de aur a prințesei îi frânse codița.
5.Prințesa a vrut să-i îndeplinească o dorință ghiocelului.
6.Ghiocelul a cerut să fie el vestitorul primăverii, răsărind de sub zăpada rece.
7.Florile au dat dovadă de îngâmfare, considerându-se una mai frumoasă decât cealaltă.
8. Întâmplările par mai neobișnuite.


Elevii vor scrie ideile principale în ordinea succesiunii faptelor povestite, astfel:

1.Fiica cea mică a soarelui și-a ales o floare din grădină.
2.Florile sunt curioase ce floare a ales raza de soare.
3.Ea îi frânsese tulpina firavului ghiocel.
4.Prințesa vrea să îi aline suferința ghiocelului.
5.Dorința ghiocelului devine realitate.
Povestirea elevilor:
Mai întâi....
Într-o zi, fiica cea mică a soarelui care se opri într-o grădină și luă o floare.
În continuare...
Suratele florii erau curioase pe cine alesese raza. Fiecare își lăuda calitățile.
Doar un ghiocel plângea pentru că prințesa îi frânsese tulpina.
Apoi...
Auzind despre suferința lui, prințesa vru să-i facă un dar. Însă ghiocelul a refuzat. Raza a insistat apreciind modestia lui.
În final...
Atunci ghiocelul i-a cerut ca el să iasă primul din zăpadă, vestind primăvara.
Concluzia...
Dorința ghiocelului a fost îndeplinită și astfel este considerat a fi vestitorul primăverii.

ExpunereaConversația


Exercițiul


Manuale


Textul ,,Legenda
Ghiocelului”
Frontal
Aprecieri verbale


 observarea
Realizarea feed-back-ului

6 min
O


Fixarea conţinutului se va face prin adresarea următoarelor întrebări:
1-Ce semnifică ghiocelul?
2-De ce este considerat acest text  a fi o legendă?
3-Ce părere ai despre tema acestui text?
4-Dacă ai face un film după această legendă, ce muzică ai folosi?
Elevii răspund la întrebările adresate.
1-Ghiocelul semnifică vestitorul primăverii.
2-Acest text este considerat o legendă deoarece povestește o întâmplare ieșită din comun.
3.Tema textului este frumoasă deoarece ne ajută să descoperim de ce ghiocelul este considerat a fi vestitorul primăverii?
4.Aș folosi o muzică lină, o rapsodie de primăvară.
Conversația

Frontal
Aprecieri verbale
Atingerea performanței

6 min
O

Elevii vor lucra pe grupe, fiecare grupă primește o fișă de lucru  cu metoda cadranelor, având următoarele cerințe:
1.Descrie ghiocelul așa cum reiese din text;
2.Precizează ce dovedește dorința ghiocelului;
3.Explică rolul ghiocelului;
4.Desenează ghiocelul și raza de soare;
Elevii rezolvă fișa conform cerințelor.
1.Ghiocelul era mic și firav, cu un căpșor frumos. El este vestitorul primăverii.
2.Dorința ghiocelului dovedește modestia pe care acesta o manifestă.
3.Ghiocelul are rolul de a vesti sfârșitul anotimpului rece, iarna și trecerea într-un anotimp al schimbării, al trezirii naturii la viață, primăvara.
Cadranele
Fișă de lucru
Pe grupe
Evaluare scrisă


Aprecieri verbale
Evaluarea
activității

10 min
O3

O6


Elevii vor primi o fișă de evaluare (anexă) cu următoarea sarcină:
     
     Transformă următoarele propoziții în întrebări, ca în model:
Fiica cea mare a soarelui și-a ales o floare dintr-o grădină.
Ce a căutat fiica cea mică a soarelui?
Prințesa vrea să îi aline suferința ghiocelului.
...........................................................
Florile sunt curioase ce floare a ales raza de soare.
..........................................................

Elevii lucrează în fișa de evaluare.

Ce vrea să facă prințesa pentru ghiocel?

De ce sunt curioase florile din grădină?
Exercițiul
Fișă de evaluare
independent
Evaluare
Scrisă

Evaluare în perechi
Încheierea activității

2 min.

Fac aprecieri asupra modului cum au participat şi au răspuns la lecţie elevii, asupra modului cum s-au realizat obiectivele propuse.
Îi anunț tema pentru acasă (ex.5/25 manual)
Transformă în povestire dialogul florilor din grădină.

Elevii ascultă cu atenție aprecierile individuale și colective ale propunătoarei și își notează tema.

Conversația

Frontal
observarea

 

 

 

 
Metoda cadranelor (sarcină pe grupe)
Legenda ghiocelului, după o poveste populară

1.Descrie ghiocelul așa cum reiese din text;


2.Precizează ce dovedește dorința ghiocelului;

3.Explică rolul ghiocelului;4.Desenează ghiocelul și raza de soare;


Fișă de evaluare

Transformă următoarele propoziții, ca în model:

Fiica cea mare a soarelui și-a ales o floare dintr-o grădină.
Ce a căutat fiica cea mică a soarelui?

Prințesa vrea să îi aline suferința ghiocelului.
.............................................................................
...........................................................................

Florile sunt curioase ce floare a ales raza de soare.
.....................................................................................
....................................................................................

Fișă de evaluare

Transformă următoarele propoziții, ca în model:

Fiica cea mare a soarelui și-a ales o floare dintr-o grădină.
Ce a căutat fiica cea mică a soarelui?

Prințesa vrea să îi aline suferința ghiocelului.
.............................................................................
...........................................................................

Florile sunt curioase ce floare a ales raza de soare.
.....................................................................................
....................................................................................


Fișă de evaluare

Transformă următoarele propoziții, ca în model:

Fiica cea mare a soarelui și-a ales o floare dintr-o grădină.
Ce a căutat fiica cea mică a soarelui?

Prințesa vrea să îi aline suferința ghiocelului.
.............................................................................
...........................................................................

Florile sunt curioase ce floare a ales raza de soare.
.....................................................................................
....................................................................................


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Nu se înjura şi nu se face spam