Proiect didactic, AVAP, PușculițaUNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
DATA:  30.03.2017
CLASA : a III-a A
ARIA CURRICULARĂ: Tehnologii
DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Viața pe pământ
SUBIECTUL LECȚIEI :  Activităţi cu materiale sintetice:  Puşculiţa – colaj
TIPUL LECŢIEI: Consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
Competențe generale

 Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici adecvate;

Competențe specifice

2.4. Modificarea expresiei plastice inițiale prin remodelare

           
OBIECTIVE OPERAȚIONALE
COGNITIVE
O1 – să identifice etapele  realizării lucrării pornind de la modelul dat ;
O2 – să asambleze corect  piesele  pentru realizarea produsului final;
O3 – să  utilizeze tehnici diferite de lucru cu materiale sintetice;
O4 să evalueze lucrările proprii şi pe ale colegilor, cu ajutorul criteriilor de evaluare stabilite;
  

 MOTRICE  
O5-să mânuiască corect materialele de lucru;

AFECTIVE
O6 -să participe cu interes la activitate;


STRATEGIA DIDACTICĂ:
RESURSE PROCEDURALE: conversaţia, observarea, explicaţia, exerciţiul, munca independentă, demonstrația
 RESURSE MATERIALE: manualul de AVAP-partea a II-a, Editura CD PRESS,  lucrarea model Pușculiță, hârtie autocolantă, sticlă mică de plastic, foarfece, lipici , jetoane cu diferite forme geometrice,  fond muzical, calculator;
FORME DE ORGANIZARE: frontală și independentă   
FORME DE EVALUARE: observarea comportamentului elevilor, aprecieri verbale;
RESURSE UMANE: 15  elevi
RESURSE TEMPORALE: 50 de minute
LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de clasă
BIBLIOGRAFIE:
-Ministerul Educației Naționale – Programa școlară: Clasa clasa IIII și clasa a IV-a; Aprobată în 19.03.2013
-Flonta Mirela și colaboratorii, Arte vizuale și abilități practice, manual, Editura Ars Libri, 2015, București
-Educaţie plastică – ghid metodologic, clasele I – IV – Silvia Drăghicescu, Florenţa Drăghicescu;

DEMERSUL DIDACTIC

Nr.
crt
Etapele lecţiei
/timp

Ob
Op
Activitatea propunătorului
Activitatea elevilor
Resurse procedurale
Resurse materiale
Forme de organizare
Metode și instrumente
 de evaluare


1.
Moment organizatoric

1 min.

Asigur condiţiile necesare unei bune defăşurări a lecţiei, pregătesc materialul didactic, aerisesc sala de clasă.
Se pregătesc pentru începerea activităţii.
Verifică materialele de pe băncuțe: sticlă mică de plastic, hârtie autocolantă,  carton colorat, lipici, foarfece.Frontală

observarea2.
Captarea şi orientarea atenţiei/

6 min.

Inițiez o discuție despre tema zilei-  jucăriile - și adresez elevilor următoarele întrebări:
-Care este jucăria voastră preferată?
-Vi s-a întâmplat vreodată să vă doriți o anumită jucărie, iar părinții nu v-au cumpărat-o din diferite motive? Cum ar fi, de exemplu, prețul mare al jucăriei respective?
-Ce-ați zice dacă ați avea o pușculiță în care să vă strângeți bănuții de buzunar pe care-i primiți de la părinți ori bunici? Aveți astfel ocazia să economisiți banii și să vă procurați singuri jucăria preferată sau poate chiar un ursuleț ca și cel care ne-a fost astăzi alături.
Ascultă cu atenție.

Răspund  la întrebări exprimându-și propria preferință față de o jucărie.
Conversaţia
Frontală

    Aprecieri  
      verbale  3.
Anunţarea temei şi a obiectivelor
1 min.


 Astăzi la ora de abilități  practice vom realiza o  Puşculiţa – pe care o veți decora cu forme geometrice. Această lucrare ne va reaminti despre faptul că trebuie să preţuim banii munciţi de părinţii noştri făcând economii pentru a ne  putea cumpăra jucăriile pe care ni le dorim.
Scriu titlul lecției la tablă.

Ascultă cu atenţie tema activității.Explicația

Frontală

Observ
comportamentul elevilor


4.

Dirijarea învăţării
25 min


O1
O2

O3Cer elevilor să  realizeze câte o pușculiță conform modelului pregătit de mine.
Le explic și fac demonstrația etapelor de lucru:
- se lipește hârtia autocolantă pe sticla de plastic;
- se lipește hârtie și se decorează dopul sticlei pentru a reprezenta fața purcelușului și urechile.
- se aplică piciorușele din patru dopuri de plastic .
- se decupează sticla pentru a obține deschizătura  pușculiței;
- se decorează puşculiţa cu forme geometrice decupate din carton colorat;


Le precizez și care vor fi criteriile de evaluare ale lucrărilor;
-Realizarea temei propuse;
-Expresivitatea și acuratețea lucrării;
-Creativitate, originalitate;
-Finalizarea lucrării.
Înainte de a se apuca de lucru, execut împreună cu elevii câteva exerciţii pentru relaxarea muşchilor mâinii:
,,Mişcăm degeţelele,
Batem încet palmele,
Pumnişorii uite-aşa
Şi morişca tot aşa,
Înainte si-napoi,
Vine ploaia pe la noi.”

Asigur fondul muzical necesar în vederea creǎrii unei atmosfere adecvate lucrului.
Urmăresc realizarea etapelor, fac precizări asupra modului în care lucrează elevii.
Le urez: ,,Spor la lucru!”
Voi supraveghea activitatea elevilor, dând sugestii acolo unde este necesar pentru a realiza lucrări originale.
Îi anunț din timp pe elevi când trebuie să finalizeze lucrările, pentru a putea participa cu ele la momentul de evaluare.


Elevii îndeplinesc sarcinile propunătoarei.
Sunt atenți la enunțarea etapelor de lucru.
Elevii vor repeta etapele de lucru ce trebuie urmate pentru finalizarea lucrării.

Elevii vor lucra independent și vor pune întrebări, dacă întâmpină dificultăți.
  Explicația


Demonstrația


ExercițiulFond muzical

Pușculița model

Lipici

Hârtie auto-
colantă

Jetoane cu forme geometrice

Lipici
foarfece


fond muzical

Frontală

Aprecieri verbale
Observarea
Observ comportamentul elevilor5.
Realizarea feed-back-ului
2 min.

Adresez următoarele întrebări:
-Ce ati realizat  astăzi la ora de AVAP?
-Ce materiale ați folosit?
Elevii răspund la întrebările propunătoarei.
- o pușculiță decorată cu forme geometrice.
-hârtie de diferite culori, tăiată în diferite forme geometrice și materiale reciclabile – sticla de plastic

Conversația

Lucrările elevilor
Frontală
Aprecieri verbale


6.
 Evaluarea
14 min.


O4


După ce elevii  vor finaliza lucrările, acestea vor fi expuse în fața clasei, se vor analiza şi discuta ţinând cont de criteriile de evaluare stabilite anterior.
Organizez o expoziție și invit fiecare elev să selecteze o lucrare pe care și-ar dori să o cumpere. Cer să argumenteze alegerea făcută.
Lucrările selectate vor fi premiate și recompensate cu diplome.

Apreciază lucrările colegilor respectând criteriile de evaluare stabilite anterior;
 


ConversațiaLucrările elevilor
Diplome


frontală


Turul
galeriei
7.
Încheierea lecţiei
1 min.

Fac aprecieri și observații evidenţiind efortul pe care l-a depus fiecare în realizarea lucrării.
Ascultă cu atenţie.
Explicaţia
Lucrările elevilor
Frontală
Aprecieri verbaleNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Nu se înjura şi nu se face spam