Dăruind, devii mai bun! - album foto

Parteneri:
-Școala Gimnazială Movila  Miresii;  (prin colectivele de elevi ale claselor a III-a A și clasa a IV-a)
-Parohia Movila Miresii;
Competențe specifice:
Să formeze o strânsă legătură între membrii echipei;
-Să participe activ la activitate;
-Să fie solidari cu acele persoane ce au posibilități materiale reduse;
 Acțiuni concrete:
Oferirea de alimente unor familii nevoiașe prin intermediul/ cu sprijinul bisericii din localitate
Rezultate așteptate:
formarea unor atitudini moral- civice pozitive față de persoanele aflate în nevoi;
-educarea unor virtuţi creştine ; -cultivarea comportamentului moral - religios (să-ţi iubeşti aproapele, să faci fapte bune, să nu urăşti, să-i ajuţi pe sărmani, să-L iubeşti pe Dumnezeu);

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Nu se înjura şi nu se face spam