Proiect didactic - AVAP- Coronița Primăverii

 

PROIECT DIDACTIC

 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Movila Miresii

Data: 24. 03. 2021

Clasa: Pregătitoare

Propunător:  Florean Cornelia

Aria curriculară: Arte şi tehnologii

Disciplina: Arte vizuale și abilități practice

Unitatea de învățare: Bine-ai venit, primăvară!

Subiectul lecției: Coronița primăverii - tehnici simple de prelucrare a hârtiei

Forma de realizare: activitate integrată

Tipul lecției: formare de priceperi şi deprinderi

Discipline integrate: AVAP, CLR, MM

 

COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE:

 

Arte vizuale și abilități practice

2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/ construcţii simple, pe baza interesului direct

2.4. Transformarea unui material prin tehnici simple

Comunicare în limba română

1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar

Muzică și mișcare

2.1. Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text

Obiective operaționale:

Cognitive:

O1 – să numească materialele necesare realizării lucrării;

O2 – să precizeze etapele de lucru / tehnica de lucru cu  hârtia;   

Psiho-motrice:

O3 –să aplice tehnici de lucru adecvate (colorare, decupare, lipire);

O4  -să realizeze lucrările propuse;

O5- să manevreze cu ușurință materialele de lucru;  

 

Afective:

O6 -să manifeste simț estetic în decorarea coroniței;

O7- să aprecieze corect  lucrările colegilor și pe cea proprie;

 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ

METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, instructajul, demonstrația, exercițiul,  jocul;

FORME DE ORGANIZARE:  frontală, independentă;

RESURSE MATERIALE: șablon coroniță, fluturi din hârtie, planșă model, lipici, computer, fond muzical, boxe audio, seturi  puzzle ;

RESURSE TEMPORALE:  45 de minute ( 35 +10)

RESURSE UMANE: 25 elevi

Bibliografie:

- Curriculum pentru învăţământul primar, Programa școlară pentru  Arte vizuale și abilități practice, Clasa pregătitoare, București 2013;

-Organizarea interdisciplinară a ofertelor de ȋnvăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici, Suport de curs, 2013;

 

           


DEMERSUL DIDACTIC

 

Nr.

Crt.

Etapele lecției / timp

Ob. Op.

Activitatea propunătoarei

Activitatea

elevilor

Metode și

procedee

Mijloace didactice

Forme

de

organizare

 

și         Metode și instrumente de evaluare

 

1.

Moment

organizatoric

3 min.

 

Asigur un climat propice pentru desfășurarea activității.

 

Solicit efectuarea unui joc de mișcare.

Elevii vor avea pe bănci materialele necesare desfășurării lecției de arte vizuale și abilități practice.

Execută jocul propus.

 

 

Jocul

 

 

frontală

 

observarea

 

2.

Captarea

atenției

 

2 min.

 

Citesc  elevilor o ghicitoare.

Le solicit răspunsul.

Cine aduce iar în ţară

Mândre păsări călătoare,

Îmbracă grădina-n floare

Şi-ncălzeşte vremea afară?

Pentru că astăzi am primit Primăvara în clasa noastră,  propun să-i facem ora aceasta un dar. Ce părere aveți?

Elevii ascultă cu atenție ghicitoarea.

 

Răspund la ghicitoare:

PRIMĂVARA.

 

 

 

Jocul

 

Textul

ghicitorii

 

Frontală

 

Aprecieri verbale

 

3.

Anunțarea temei și a obiectivelor

1 min.

 

Anunț elevii că vor face un colaj cu tema:

Coronița  primăverii

Elevii ascultă cu atenție.

Explicația

 

Frontală

observarea

 

4.

Dirijarea învățării

 

15 min.

 

O1

 

 

 

 

 

 

 

O2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3

 

 

O4

 

 

O5

 

 

O6

           

Intuirea modelului şi a materialelor

Prezint lucrarea model – Coronița  primăverii

 

Solicit elevilor sǎ numeascǎ materialele din care e confecţionat modelul;

 

Demonstrarea şi explicarea modului de lucru

Prezint elevilor etapele de realizare ale lucrǎrii:

- colorarea coroniței

- lipirea fluturilor pe suprafața coroniței;

Verbalizarea etapelor de lucru

Se vor repeta etapele de lucru.

Solicit efectuarea exerciţiilor pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinilor, iar apoi le urez: spor la lucru.

,,Închid pumnii și-i desfac/ Degetelor fac pe plac: Clap, clap, clap!/ Pocnim din degete/ picură ploaia din ce în ce mai tare.

Mâna lebădă o fac / Care dă uşor din cap/                           Lebedele în jur privesc/ Mâinile eu le rotesc/                                  Ploaia cade neîncetat/ Vârful degetelor bat/

 

Realizarea lucrǎrilor de cǎtre elevi

Supraveghez modul în care lucreazǎ elevii şi ofer informaţii suplimentare acolo unde este nevoie;

Fac observaţii asupra modului de folosire a materialelor de lucru şi a poziţiei corpului, asupra acurateţei lucrării.

Le cer elevilor sǎ lucreze cât mai corect şi estetic, respectând etapele de lucru;

Asigur un climat favorabil lucrului cu ajutorul unei audiţii muzicale.

 

 

  

 

 

Elevii numesc materialele primite şi vor intui modul cum vor fi folosite.

Observă, cu atenţie, modelul prezentat.

Precizează ce materiale s-au folosit pentru realizarea acestei lucrări.

Sunt atenți la explicațiile primite.

 

-Repetă etapele de lucru pentru realizarea lucrării.

-Efectuează exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinilor.

 

 

 

 

 

 

 -Elevii realizează colajul cu ajutorul materialelor expuse, decorând coronița după preferință.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrația

 

 

 

 

Instructajul

 

 

 

 

 

 

Exercițiul

 

 șabloane

coronițe

 

 

fluturi din hârtie

 

lipici

 

carioci

culori

 

Planșa model

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzică de fundal

 

Computer

 

independentă

 

 

 

Observarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea

 

5.

 

Evaluarea

activității

 

10 min.

 

 

O7

 

Voi anunţa încetarea lucrului, după ce timpul destinat acestei etape din activitate este scurs.

  

Voi afișa în fața clasei lucrările. Le propun o  expoziție, iar fiecare elev va veni și va alege o lucrare pe care ar dori să o cumpere (exceptând propria lucrare).

Se vor face aprecieri în funcție de corectitudinea realizării   lucrării,

originalitate, de acuratețe și încadrarea în timp.

 

 

 

Se realizează o expoziţie cu lucrările elevilor.

 

Elevii vin și selectează lucrarea pe care le-ar plăcea să o premieze din galeria primăverii.

Voi adăuga emoticoane lucrărilor selectate.

 

 

 

Jocul

 

Lucrările elevilor

 

 

 

 

Frontală

 

Aprecieri verbale

 

 

Recompense

 

6.

 

Încheierea

activității

 

4 min.

 

 

 

Se fac aprecieri individuale şi generale

 

Propun audiția cântecelului ,,Primăvara”, iar copiii execută mișcările sugerate de versurile cântecului.

 

Elevii ascultă aprecierile cadrului didactic.

 

 

Conversația

 

 

 

 jocul   

 

Laptop

 

Boxe

 

pozitivul cântecului

 

frontală

 

Aprecieri verbale

 

 

7.

Activitate în completare

 

Elevii vor primi câte un puzzle cu un tablou de primăvară.

Elevii rezolvă joculețul puzzle.

jocul

Planșe puzzle

 

Aprecieri verbale

observarea

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Nu se înjura şi nu se face spam

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.