31 august - Ziua Limbii Române


Fără aceste opere, am fi atât de săraci!Miorița

Pe-un picior de plai, 
Pe-o gură de rai, 
Iată vin în cale,
Se cobor la vale, 
Trei turme de miei, 
Cu trei ciobănei. 
Unu-i moldovan, 
Unu-i ungurean
Şi unu-i vrâncean. 
Iar cel ungurean
Şi cu ce-l vrâncean, 
Mări se vorbiră, 
Ei se sfătuiră
Pe l-apus de soare 
Ca să mi-l omoare 
Pe cel moldovan, 
Că-i mai ortoman 
Ş-are oi mai multe, 
Mândre şi cornute, 
Şi cai învăţaţi,
Şi câni mai bărbaţi, 
Dar cea mioriţă, 
Cu lână plăviţă,
De trei zile-ncoace 
Gura nu-i mai tace,
Iarba nu-i mai place.
- Mioriţă laie, 
Laie bucălaie,
De trei zile-ncoace 
Gura nu-ţi mai tace! 
Ori iarba nu-ţi place, 
Ori eşti bolnăvioară, 
Drăguţă mioară?
- Drăguţule bace, 
Dă-ţi oile-ncoace, 
La negru zăvoi, 
Că-i iarbă de noi 
Şi umbră de voi. 
Stăpâne, stăpâne, 
Îţi cheamă ş-un câine, 
Cel mai bărbătesc 
Şi cel mai frăţesc, 
Că l-apus de soare 
Vor să mi te-omoare 
Baciul ungurean 
Şi cu cel vrâncean!
- Oiţă bârsană, 
De eşti năzdrăvană, 
şi de-a fi să mor 
în câmp de mohor,
Să spui lui vrâncean 
Şi lui ungurean 
Ca să mă îngroape 
Aice, pe-aproape, 
În strunga de oi, 
Să fiu tot cu voi; 
În dosul stânii 
Să-mi aud cânii. 
Aste să le spui, 
Iar la cap să-mi pui 
Fluieraş de fag, 
Mult zice cu drag; 
Fluieraş de os, 
Mult zice duios; 
Fluieraş de soc, 
Mult zice cu foc! 
Vântul, când a bate, 
Prin ele-a răzbate 
Ş-oile s-or strânge, 
Pe mine m-or plânge 
Cu lacrimi de sânge! 
Iar tu de eu mor 
Să nu le spui lor. 
Să le spui curat 
Că m-am însurat 
Cu-o mândră crăiasă, 
A lumii mireasă; 
Că la nunta mea 
A căzut o stea; 
Soarele şi luna 
Mi-au ţinut cununa.
Brazi şi paltinaşi 
I-am avut nuntaşi, 
Preoţi, munţii mari, 
Paseri, lăutari, 
Păserele mii,
Şi stele făclii! 
Iar dacă-i zări, 
Dacă-i întâlni 
Măicuţă bătrână, 
Cu brâul de lână, 
Din ochi lăcrimând, 
Pe câmpi alergând, 
Pe toţi întrebând 
Şi la toţi zicând: 
"Cine-a cunoscut, 
Cine mi-a văzut 
Mândru ciobănel, 
Tras printr-un inel? 
Feţişoara lui, 
Spuma laptelui; 
Musteţioara lui, 
Spicul grâului; 
Perişorul lui, 
Peana corbului; 
Ochişorii lui, 
Mura câmpului?" 
Tu, mioara mea, 
Să te-nduri de ea 
Şi-i spune curat 
Că m-am însurat 
Cu-o fată de crai, 
Pe-o gură de rai.
Iar la cea măicuţă 
Să nu spui, drăguţă, 
Că la nunta mea
A căzut o stea, 
C-am avut nuntaşi
Brazi şi paltinaşi, 
Preoţi, munţii mari, 
Paseri, lăutari,
Păserele mii,
Şi stele făclii!


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Nu se înjura şi nu se face spam