Proiect didactic - Tehnici de lucru cu hârtia: Grădina lui Vic-pitic – colaj


Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Movila Miresii
Propunător:
Data:  23.03.2018
Clasa : a IV-a A
Aria curriculară: Arte și tehnologii
Disciplina: Arte vizuale și abilități practice
Unitatea de învățare: Măiestrie și creație
Subiectul lecției :  Tehnici de lucru cu hârtia: Grădina lui Vic-pitic – colaj
Tipul lecției: Formare de priceperi şi deprinderi

Competențe specifice:
2.1. Valorificarea unor materiale și tehnici adecvate, pentru exprimarea clară a unui mesaj intenționat;
2.3. Realizarea de produse unicat, personalizate și utilizabile, în urma desfășurării unor activități dominant manuale, creative și ludice;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE
Cognitive:
O1 – să identifice etapele  realizării lucrării pornind de la modelul dat ;
O2 să evalueze lucrările proprii şi pe ale colegilor, cu ajutorul criteriilor de evaluare stabilite;  

 Psiho-motrice:
O3 – să  utilizeze tehnici diferite de lucru cu hârtia (pliere, decupare după contur, lipire);
O4 - să mânuiască corect materialele de lucru;
O5 -  să coloreze piticul respectând conturul desenului;
O6 – să asambleze corect , estetic şi creativ în spaţiul de lucru elementele componente  pentru realizarea produsului final;

Afective:
O7 -să coopereze cu membrii grupei pentru realizarea  lucrării propuse;


Strategia didactică:
Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, munca în echipă, demonstrația, turul galeriei;
Forme de oragnizare: frontală și pe grupe;
Resurse
Materiale : lucrarea model Grădina lui Vic-pitic,coli albe format A3, hârtie creponată verde, hârtie colorată, foarfece, lipici, desene cu Vic-pitic, culori, fond muzical adecvat, laptop;
Umane: 15 elevi
Spațiale: sala de clasă
Temporale: 45 de minute
Bibliografice:
-Ministerul Educației Naționale – Programa școlară: Clasa a IV-a; Aprobată în 02.12.2014, București;
-Grigore, Alina și colaboratorii, Arte vizuale și abilități practice, manual, Editura Ars Libri, 2016, București;
-Arte vizuale şi lucru manual – ghid metodologic, clasele I – IV, Editura Aramis, 2012.Demersul didactic

Nr.
crt.

Ob.
op

Etapele
 lecției/ timp

Activitatea
 propunătoarei

Activitatea
elevilor
Strategia didactică
Metode și procedee
Resurse
materiale
Forma de
organizare
Evaluare

1.


Moment organizatoric
1 min.
Asigur condiţiile necesare unei bune defăşurări a lecţiei, pregătesc materialul didactic, aerisesc sala de clasă.
Pregătesc materialele necesare  pentru activitate .
Observarea

2.Captarea şi orientarea atenţiei/
3 min.
-În ce anotimp se trezește natura la viață?
-Care sunt semnele apariției acestui anotimp?
-Cum credeți că arată grădina lui Vic-pitic primăvara?


Elevii răspund la întrebările propunătoarei:
-primăvara
-natura toată înverzește, temperaturile cresc și păsările călătoare se întorc din țările calde.
-grădina piticului este foarte îngrijită.
Conversația

Frontală
Aprecieri verbale

3.

Anunţarea temei şi a obiectivelor
1 min.
Îi invit pe elevi, cu ajutorul imaginației, să pătrundă în grădina piticului din povestea studiată la ora de limba și literatura română. Vizualizând tabloul descris în text, le spun să realizeze  un colaj intitulat  Grădina lui Vic-pitic, utilizând tehnici cunoscute de lucru cu hârtia: pliere, decupare, lipire.

Ascultă cu atenţie tema activității.
Realizează exercițiul de imaginație propus și sunt motivați să realizeze colajul cu tema indicată.
Explicația

Frontală4.

O1

O3
O4O5


O6
Dirijarea învăţării
25 min

Antrenez  elevii în discuţii pe marginea lucrării model pe care o afișez în fața clasei.
 Intuirea modelului şi a materialelor;
   Le cer să  identifice materialele folosite.
  - Ce observaţi?
Ce materiale s-au folosit în realizarea acestei lucrări ?
 - Ce tehnici de lucru credeţi că au fost aplicate ?
- De ce instrumente şi materiale de lucru  avem nevoie?

Le explic modul de realizare al lucrării.
-Demonstrarea şi explicarea modului de lucru;

Fac demonstrația etapelor de lucru:

Grădina lui Vic-pitic:
-plierea hârtiei pentru a obține flori și frunze;
-colorarea în contur a piticului;
-decuparea după contur a elementelor componente;
-asamblarea prin lipire;
-lipirea elementelor de decor;
-Realizarea lucrǎrilor de cǎtre elevi;

Informez elevii că planşa cu produsul final este orientativă, iar ei pot realiza colaje mult mai originale decât cel expus.

Le precizez care vor fi criteriile de evaluare ale lucrărilor;
-Realizarea temei propuse;
-Expresivitatea și acuratețea lucrării;
-Creativitate, originalitate;
-Finalizarea lucrării.

 Înainte de a se apuca de lucru, execut împreună cu elevii câteva exerciţii pentru relaxarea muşchilor mâinii:

Mişcăm degeţelele,
Batem încet palmele,
Pumnişorii uite-aşa
Şi morişca tot aşa,
Înainte si-napoi,
Vine ploaia pe la noi.
În timpul lucrului vor fi supravegheaţi îndeaproape şi se va interveni acolo unde este cazul.
  
Le urez: ,,Spor la lucru!”
Asigur fondul muzical necesar în vederea creǎrii unei atmosfere adecvate lucrului.
Voi supraveghea activitatea elevilor, dând sugestii acolo unde este necesar pentru a realiza lucrări originale.
Îi anunț din timp pe elevi când trebuie să finalizeze lucrările, pentru a putea participa cu ele la momentul de evaluare.

Elevii răspund la întrebările propunătoarei.

Elevii vor repeta etapele de lucru ce trebuie urmate pentru finalizarea lucrării.


După finalizarea lucrărilor elevii le expun pe panoul așezat în fața clasei.

ExpunereaConversația
Demonstrația
Conversația


Exercițiul

Coli A3, lipici, foarfece, hârtie colorată, hârtie
glasse

Fond muzical
LaptopFrontală
Pe grupe


Observarea

5.

Realizarea feed-back-ului
2 min.
După finalizarea lucrărilor:
Adresez următoarele întrebări:
-Ce ati realizat  astăzi la ora de AVAP?
-Ce materiale ați folosit?
Elevii răspund la întrebările propunătoarei.
-un colaj cu tema: Grădina lui Vic-pitic
-diferite tipuri de hârtie
Conversația

Frontală

Aprecieri verbaleO2
Evaluarea
12 min.

-Toate cele 5 lucrări ale grupelor vor fi expuse în fața clasei, se vor analiza şi discuta ţinând cont de criteriile de evaluare stabilite anterior.
-Organizez un tur al galeriei și invit fiecare grupă să aprecieze fiecare lucrare după criteriile stabilite anterior.
Fiecare grupă vine la panou și evaluează  lucrările celorlalte grupe.

Turul galeriei

Panoul cu lucrările elevilor


Frontală

Analiza produselor activității


6.


Încheierea
activității
1 min.

Fac aprecieri și observații evidenţiind efortul pe care
l-a depus fiecare în realizarea lucrării.
Acord calificative.
Ofer diplome.

Elevii ascultă cu atenție aprecierile și observațiile propunătoarei.

Explicația   

Diplome

Frontală

Aprecieri verbale
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Nu se înjura şi nu se face spam