Proiect didactic, Înmulţirea numerelor când factorii au cel mult trei cifre


Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Movila Miresii
Clasa: a IV-a A                                                                                                                                  
Data: 
Propunător: Florean Cornelia
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Disciplina: Matematică
Unitatea de învăţare: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0-1.000.000
Subiectul: Înmulţirea numerelor când factorii au cel mult trei cifre
Tipul lecţiei: formarea de priceperi şi deprinderi
Competențe specifice:
2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 1 000 000 când factorii au cel mult trei cifre şi de împărţiri la numere de o cifră sau două cifre;
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu raţionamente diverse;

Obiective operaţionale:
Cognitive:
  O1:  să efectueze operaţii de  înmulţire a două numere de cel mult trei cifre;
  O2: să compare două produse de numere;  
  O3:   să  afle dublul / triplul unui număr dat;
  O4:   să rezolve exerciţii respectând ordinea efectuării operaţiilor;
  O5: să scrie numere date sub forma unei sume/ diferențe sau produs de doi factori;

Afective :

O5 -să participe cu interes la activitate;

Psiho-motrice:

 O6 -să adopte o poziţie corectă în bancă în timpul activității;

Elemente de strategie didactică:
v  Resurse procedurale: explicaţia, exerciţiul, conversaţia,   observaţia, munca independentă, jocul;          
v  Resurse materiale:, manualul, fişe de lucru, fişe de evaluare;
v  Resurse temporale: 45 minute;
v  Resurse umane: 16 elevi;
v  Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe;

Bibliografie:
v  Curriculum Naţional- Programa școlară pentru disciplina matematică, clasa a IV-a, 2014;
v  Mariana Mogos, Manual matematică pentru clasa a IV-a, Editura Art, București 2016;
v  M.E.I., Metodica predării matematicii la clasele I-IV, E.D.P., Bucureşti, 1988.Nr.
crt.
Etapele lecției/
Durată
Ob.
Op.
Conţinutul informaţional şi demersul didactic
Elemente de strategie didactică

Evaluare

Activitatea învăţătorului

Activitatea elevilor
Metode şi procedee
Material didactic
Forme de organizare
1.
Moment organizatoric
1 min.

   Stabilesc ordinea şi   pregătesc materialele necesare pentru lecţie .
Verific tema cantitativ.

    Se pregătesc pentru ora  de  matematică.


frontală
aprecieri verbale

2.
Captarea atenţiei

5 min.

     
 Află numerele de 1oo de ori mai mari decât : 321, 945, 702, 309, 469, 542,670, 891, 672, 259. 
Ordonează crescător produsele obținute conform cheii literelor și vei obține numele unei operații matematice.

 
  
Elevii rezolvă corect, ordonează numerele crescător și obțin cuvântul:
,,ÎNMULȚIREA”.

Jocul

exercițiul

Fișele cu operații

Frontală

aprecieri verbale

3.

Reactualizarea cunoștințelor

2 min.
O3
    
Propun câteva exerciţii orale de antrenament matematic:
§ Care este produsul numerelor 8 şi 9?
§ Aflaţi produsul numerelor12 şi 5.
§ Aflaţi produsul numerelor 122 şi 2.
§ Aflaţi numărul de 3 ori mai mare decât 250.
§ Dublul numărului 500 este...
§ Triplul numărului 250 este...
 
Răspund oral exerciţiilor propuse.


exerciţiulfrontală  aprecieri verbale
4.
Anunţarea temei şi a obiectivelor
1 min.

 - Astăzi, la ora de matematică, vom consolida cunoştinţele despre Înmulţirea când factorii au cel mult trei cifre și vom rezolva diverse exerciţii .
  Scriu data şi titlul lecţiei pe tablă.

Scriu data şi titlul lecţiei pe caiete.caiete de notiţe
cretă
frontală

5.
Dirijarea învăţării


20 min.
O1


O2
O4
Propun elevilor spre rezolvare următoarele sarcini:
   
1.      Calculaţi:

145 X   439 X       278 X   304 X
 337       625          749       916


2.      Efectuaţi respectând ordinea operaţiilor:

138 X 17 + 285 X 29 =
456 X 34 – 108 X 27 =
228 X 67 + 324 X 16 =
945 X 78 – 382 X 26 =

3.      Scrieţi semnul de relaţie potrivit între perechile de produse:

126 X 75 ..... 325 X 23
157 X 12 .... 111 X 26
406 X 34 ..... 304 X 46
768 X 13 ..... 867 X 14

 
  
 
 Elevii ies pe rând la tablă.  Rezolvă exerciţiile. Îşi notează sarcinile în caiete.

exerciţiulFișe de lucru

Caietele
elevilor


frontală
Aprecieri verbale


Observarea
6.
Atingerea performanței

5 min.

O5
Scrie numărul 648 ca:
- Sumă de două numere naturale
- Diferență de două numere naturale
- Produs a două numere naturale

Rezolvă exerciţiile.
 Exercițiul
Caietele
elevilor
 Frontal
Aprecieri verbale

7.

Evaluarea activității

10 min.O1
Propun elevilor spre rezolvare o fișă de evaluare cu următoarele sarcini:
1.Calculează în scris:
834x243=
692x234=
672x306=
802x386=
2. Află numărul de 204 ori mai mare decât 257.

Diferențiat:
1. Rezolvă următoarele operații de înmulțire:
3x5=
6x3=
4x9=
5x0=

2x9=
4x7=
6x2=
10x8=
2. Ordonează crescător rezultatele obținute.

Elevii rezolvă sarcinile din fișa de evaluare.
Exercițiul
Fișe de evaluare
independentă
Evaluare în perechi
8.

Încheierea
activității

       1 min.
  
 Fac aprecieri verbale asupra modului de participare al elevilor la activitate.

Anunț tema pentru acasă: ex. nr. 7 și 8 / pag.55, din manual.
 
Ascultă cu atenţie.
 Îşi notează tema.


Explicația

Manuale

frontalăaprecieri
verbale

notare prin calificative


Anexă
                                                       Fişă de evaluare
1.Calculează în scris:
834x243=
692x234=
672x306=
802x386=2. Află numărul de 204 ori mai mare decât 257.

Fişă de evaluare
1.Calculează în scris:
834x243=
692x234=
672x306=
802x386=2. Află numărul de 204 ori mai mare decât 257.
Anexă
Joc matematic (sarcină pe grupe)
Află numerele de 1oo de ori mai mari decât : 321, 945, 702, 309, 469, 542,670, 891, 672, 259. 
Ordonează crescător produsele obținute, folosește cheia literelor și vei obține numele unei operații matematice.


32100
M
94500
A
  70200
R
  30900
N
46900
U
54200
L
67000
Ț
89100
E
 67200
I
25900
Î


Ai obținut cuvântul :
__________________________________


                                            

Fișă de evaluare
Diferențiat
1. Rezolvă următoarele operații de înmulțire:
3x5=
6x3=
4x9=
5x0=
12x2=
2x9=
4x7=
6x2=
10x8=
15x2=


2. Ordonează crescător rezultatele obținute.
Fișă de evaluare
Diferențiat
1. Rezolvă următoarele operații de înmulțire:
3x5=
6x3=
4x9=
5x0=
12x2=
2x9=
4x7=
6x2=
10x8=
15x2=


2. Ordonează crescător rezultatele obținute.


Fișă de lucru (dirijarea învățării)
   
1.Calculaţi:
145 X   439 X       278 X   304 X
337  625          749       916

2.Efectuaţi respectând ordinea operaţiilor:
138 X 17 + 285 X 29 =
456 X 34 – 108 X 27 =
228 X 67 + 324 X 16 =
945 X 78 – 382 X 26 =

3.Scrieţi semnul de relaţie potrivit între perechile de produse:
126 X 75 ..... 325 X 23
157 X 12 .... 111 X 26
406 X 34 ..... 304 X 46
768 X 13 ..... 867 X 14

4.Scrie numărul 648 ca:
- Sumă de două numere naturale
- Diferență de două numere naturale
- Produs a două numere naturale


Fișă de lucru (dirijarea învățării)
   
1.Calculaţi:
145 X   439 X       278 X   304 X
337  625          749       916

2.Efectuaţi respectând ordinea operaţiilor:
138 X 17 + 285 X 29 =
456 X 34 – 108 X 27 =
228 X 67 + 324 X 16 =
945 X 78 – 382 X 26 =

3.Scrieţi semnul de relaţie potrivit între perechile de produse:
126 X 75 ..... 325 X 23
157 X 12 .... 111 X 26
406 X 34 ..... 304 X 46
768 X 13 ..... 867 X 14
4.Scrie numărul 648 ca:
- Sumă de două numere naturale
- Diferență de două numere naturale
- Produs a două numere naturale
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Nu se înjura şi nu se face spam