Proiect didactic, Adjectivul


Data
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Movila Miresii
Clasa : a IV-a A
Propunător : Florean Cornelia
Aria curriculară : Limbă şi comunicare
Disciplina : Limba și literatura română
Unitatea de învăţare :  O iarnă... de poveste
Subiectul : Intuirea claselor morfologice - Adjectivul
Tipul lecţiei: sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor
Locul de desfăşurare: sala de clasă
Numărul de elevi: 16
Resurse temporale: 45 de minute

Competențe specifice:

1.1. Realizarea de deducţii simple pe baza audierii unui text literar sau informativ accesibil;
3.5. Sesizarea abaterilor din textele citite în vederea corectării acestora;

Obiective operaţionale:

Cognitive :
O1-să folosească adjective în comunicarea orală și scrisă;
O2- să recunoască adjectivele din textul suport;
O3- să formeze propoziţii cu adjective  date/ găsite;
O4-să  analizeze morfologic adjectivele dintr-un text dat, precizând  genul și numărul;
O5-să găsească adjective cu sens opus celor date;
Afective :
O6 -Să participe cu interes la activitate;
Psiho-motrice:
 O7 -să adopte o poziţie corectă în bancă în timpul activității;ELEMENTE DE STRATEGIE DIDACTICĂ
Metode  si  procedee: exerciţiul, ciorchinele, observaţia, explicaţia, conversaţia , jocul.
Forme de organizare :  frontal, independent şi pe grupe;
Mijloace de invatamant: fişe de lucru,  planşă cu aritmogrif, manual, caiete;


BIBLIOGRAFIE:
 -Curriculum Naţional.Programe şcolare pentru învăţământul primar;
 -Nuță, Silvia, Metodica predării limbii române în clasele primare, Editura Aramis, București, 2000;
 -Alina Radu, Roxana Jeler, Manual de limba şi literatura romană, clasa a IV-a, Editura Art;
Demersul didactic

 


Nr.
crt.

Etapele lecţiei/
timp alocat

Ob.
op.

Activitatea propunătoarei

Activitatea elevilor

Resurse
procedurale

Resurse
materiale

Forma de organizare

Metode de evaluare/


1.
Moment
organizatoric
1 minut


Asigur un climat propice desfăşurării activităţii.
Fac prezenţa.
Elevii îşi pregătesc materialele necesare activităţii.

Cărţile şi caietele de limba română

Frontală

Observarea

2.

Captarea
atenţiei/ verificarea temei
4 minute
Le dau la tablă, pe o planşă mare,  spre rezolvare un aritmogrif. ( Vezi ANEXA) .
Vor primi aritmogriful şi pe fişe, fiind grupati câte trei elevi şi-l vor completa în acelaşi timp cu cel de pe tablă.
În acest timp verific cantitativ şi calitativ (la o parte din elevi) tema, după ce mă asigur că nu au întâmpinat probleme în rezolvarea ei.
Elevii participă la rezolvarea aritmogrifului din fişă.
Câte un copil va citi definiţia, apoi va răspunde şi va trece la panou ca să-l completeze.
Se lucrează artimogriful la tablă, dar și pe fișele elevilor.
Soluția este: ADJECTIVUL

Jocul

Exercițiul

Fişe pentru grupe de trei elevi, planşa de la tablă.


Frontală

Frontală 

Pe grupe

3.

Anunţarea temei şi obiectivelor
operaţionale

1 minutPornind de la soluţia obtinută pe verticala A-B, ADJECTIVUL, voi anunţa că vom face exerciţii de recunoaştere şi analiză a acestei părţi de vorbire. Este o lecţie de consolidare şi vom face cât mai multe aplicaţii pentru a ne fixa cunoştinţele despre adjectiv, să îl recunoaştem în texte, să îi stabilim felul şi numărul. Scriu pe tablă data şi tema lecţiei, respectiv Adjectivul.


Elevii scriu în caiete data şi titlul lecţiei.
Sunt atenţi la propunătoare.

Explicaţia


Caietele elevilor
Frontală

Observaţia


4.


Dirijarea
învăţării

20 minute

O1

O2

O4O5

Propun spre rezolvare la tablă un CIORCHINE despre adjectiv, care va conţine toate informaţiile cu privire la această parte de vorbire.
(ANEXA)
După fiecare răspuns corect le voi cere elevilor să dea şi exemple.
Cerinţele ciorchinelui vor fi:
-Ce este adjectivul?
-Câte numere are adjectivul?
-Care sunt genurile adjectivului? (cer exemple)Daţi exemple de adjective care exprimă însușiri:
-fizice: roșu, mare, verde,
-sufletești: bun, generos

În timpul completării ciorchinelui de la tablă, voi aşeza pe banca fiecărui elev o fişă care va conţine un fragment din textul,,Darul lui Moș Crăciun” preluat din manual, pag.52.
(anexa )

Anexa va conţine, pe lângă textul suport, următoarele exerciţii:

1. Subliniază adjectivele din text și analizează-le conform tabelului:

2. Alcătuiește enunțuri cu adjectivele identificate la exercițiul anterior.

3.Găsește adjective cu sens opus pentru:
albă........................................
pufoasă..................................
albită....................................
mari.......................................Elevii vor răspunde conform cerințelor.
Elevii dau exemple conform cerinţei propunătoarei.


Elevii rezolvă sarcinile propuse.

Ciorchinele

Exerciţiul

Conversaţia

Exerciţiul                
Exerciţiul

Panou

Fişe de lucru


Frontală            
Frontală

Independentă
Aprecieri verbale

Observația

Aprecieri verbale

5.

Obţinerea performanţei

3 minute


O3

1.Alege cinci substantive din textul dat și adaugă-le câte un adjectiv potrivit.

Elevii  rezolvă sarcina cerută.


ExerciţiulFișe de lucru
Pe grupe

Evaluare scrisă

Autoevaluare

6.

Realizarea feed-back-ului

7 minute


O3

O1

Le propun un joc, pe grupe:

Să identifice câte un adjectiv care începe cu litera inițială a prenumelui elevilor din grupă și realizarea în scris a  unor propoziții cu acestea.
Câștigă grupa care termină prima rezolvarea cerinței.
Elevii vor participa cu interes. Vor citi propozițiile.


Exercițiul

  Jocul

Fișe de lucru

pe grupe.
Aprecieri verbale

Autoevaluare

7.

Evaluarea

8 minute

O1

O3

Dau elevilor spre rezolvare o fişă de evaluare a cunoştinţelor, având următoarea cerință:
Alcătuiește câte un enunț cu:
a)- un adjectiv, numărul  plural, genul masculin;
- un adjectiv, numărul singular, genul feminin;


Elevii rezolvă fişa de evaluare.Exercițiul
Fişe de evaluare

Independentă
Evaluare scrisă

autoevaluare


8.


Încheierea
activităţii
1 minut

Fac aprecieri faţă de modul în care au răspuns la ora de limba şi literatura română. Voi acorda calificative elevilor care s-au evidenţiat pe parcursul orei.
Se stabileşte tema pentru acasă ( ex. 27 și 28 pag. 57 din manual) şi se dau câteva detalii cu privire la modul de rezolvare.

Elevii ascultă aprecierile și observațiile propunătoarei.
Își notează tema pentru acasă.

Conversaţia

Manuale

 frontală
Aprecieri verbale

Calificative

Anexă
FIȘĂ DE LUCRU
(dirijarea învățării)

 În prag se afla un bulgăre de zăpadă, din care sticleau doi ochi albaștri. Bulgărele se scutură și din el apăru o pisică la fel de albă și de pufoasă. (...).
Gabi urca poteca albită dinspre poiană, cu trei fulgi mari pe gene și cu rugămintea ca Moș Crăciun să-i aducă în loc de role un cățel.

(Darul lui Moș Crăciun, după T.O. Bobe)

1.     Subliniază adjectivele din text și analizează-le conform tabelului:

Adjectivul
Substantivul
pe care-l însoțește
Numărul
Genul


2.     Alcătuiește enunțuri cu adjectivele identificate la exercițiul anterior.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.      Găsește adjective cu sens opus pentru:
albă........................................
pufoasă.....................................
albită.............................................
mari..............................................

Anexă

ATINGEREA PERFORMANȚEI
(Sarcini pe grupe)

 1.Alege cinci substantive din textul dat și adaugă-le câte un adjectiv potrivit.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Realizarea feed-back-ului
(Sarcini pe grupe)

 2.Identificați câte un adjectiv care începe cu litera inițială a prenumelui vostru și realizați, în scris,  propoziții cu acestea.
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Anexă


EVALUAREA ACTIVITĂȚII

Alcătuiește câte un enunț cu:
a)    un adjectiv, numărul  plural, genul masculin;
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
b)    un adjectiv, numărul singular, genul feminin;
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EVALUAREA ACTIVITĂȚII

Alcătuiește câte un enunț cu:
c)     un adjectiv, numărul  plural, genul masculin;
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
d)    un adjectiv, numărul singular, genul feminin;
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


EVALUAREA ACTIVITĂȚII

Alcătuiește câte un enunț cu:
e)     un adjectiv, numărul  plural, genul masculin;
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
f)      un adjectiv, numărul singular, genul feminin; ______________________________________________________________________________________________________________________________
Anexă

ARITMOGRIF


 
          
 A1

2
3
4
5


6

7

8


B

1. Adjectivul poate sta înainte sau după .....
 2.Substantivul are .... numere
3. Găsește adjectivul pornind  de la  substantivul ,,jucărie"
4. Numărul singular al substantivului ,,munți"
5. Substantivele care denumesc fiinte, lucruri, fenomene ale naturii de același fel.
6. Cuvântul cu sens opus pentru ,,moale”
7. Ce ne aduce  Moș Crăciun în sacul său?
8. Substantivul și adjectivul sunt părti de .....


Pe verticala  A-B ai obținut: _______________________________


Anexă

ADJECTIVUL
Metoda ciorchinelui

 

Anexă

Fișă de lucru
(diferențiat)


 În prag se afla un bulgăre de zăpadă, din care sticleau doi ochi albaștri. Bulgărele se scutură și din el apăru o pisică la fel de albă și de pufoasă. (...).
Gabi urca poteca albită dinspre poiană, cu trei fulgi mari pe gene și cu rugămintea ca Moș Crăciun să-i aducă în loc de role un cățel.

(Darul lui Moș Crăciun, după T.O. Bobe)

1.     Transcrie textul:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Alcătuiește enunțuri utilizând adjectivele subliniate din text:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Ai terminat? Scrie câteva rânduri pentru Moș Crăciun. Dacă vrei, poți să realizezi și un desen pentru Moșul.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Nu se înjura şi nu se face spam