Schema orară

SCHEMA   ORARĂ
Învățământ primar

ARII curriculare


DISCIPLINE

CLASA


P
I
II
III
IV


I.
Limbă şi comunicare
Limba şi literatura română
                                        (denumire la  P, I, II - Comunicare în limba română )

5

7

6

5

5


Limba modernă (Engleză)

1

1

1

2

2

II.
Matematică si ştiinţe ale naturii
Matematică     
                              (la P, I, II stud. integrat-Matematică şi explorarea mediului)

3
1

3
1

4

4

4

Stiinţele naturii
1

1

1III.
Om si societate
Istorie

---

---

---

---

1

Geografie

---

---

---

---

1

Educaţie civică

---

---

---

1

1

Religie

1

1

1

1

1

IV. Educaţie fizică si sport şi sănătate
Educaţie fizică

2

2

2

2

2

Joc şi mişcare

---

---

---

1

1


Muzică şi mişcare

2

2

2

1

.1.
V.
Arte

Arte vizuale şi abilitaţi practice

2

2

2

2

.1.
VI.
Tehnologii

VII. Consiliere si orientare

Dezvoltare personală

2

1

1

---

---


Număr ore  trunchi comun

19

20

20

20

21

Curriculum la decizia şcolii


0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

Număr minim total de ore pe săptămână
19
20
20
20
21


Număr maxim total de ore pe săptămână

20

21

21

21

22

 SCHEMA   ORARĂ
clasa a IV-a


ARII curriculare


DISCIPLINE

CLASA


IV


I.
Limbă şi comunicare
Limba şi literatura română


5


Limba modernă (Engleză/ franceză)

2

II.
Matematică si ştiinţe ale naturii
Matematică


4

Stiinţele naturii

1III.
Om si societate
Istorie

1

Geografie

1

Educaţie civică

1

Religie

1

IV. Educaţie fizică si sport şi sănătate
Educaţie fizică

2

Joc şi mişcare

1


Muzică şi mişcare

.1.
V.
Arte

Arte vizuale şi abilitaţi practice

.1.
VI.
Tehnologii

VII. Consiliere si orientare

Dezvoltare personală

---


Număr ore  trunchi comun

21

Curriculum la decizia şcolii


0-1

Număr minim total de ore pe săptămână
21


Număr maxim total de ore pe săptămână

22


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Nu se înjura şi nu se face spam