Se afișează postările cu eticheta clasa a III-a. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta clasa a III-a. Afișați toate postările

Serbare sfârșit de clasa a III-a - album foto


Proiect didactic, Dărnicie, după Mircea Sântimbreanu


Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Movila Miresii
Data : 14.04.2017
Clasa:  a III -a A
Disciplina: Limba și literatura română
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Propunător:
Unitatea de învăţare: Cum gândesc? Ce simt? Cum mă comport?
 Subiectul lecției: Textul narativ -  formularea ideilor principale; Text suport:Dărnicie, după Mircea Sântimbreanu
Tipul lecţiei: consolidare și sistematizare a cunoștințelor
Competenţe specifice :

1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil
3.2. Formularea unui răspuns emoţional faţă de textul literar citit


Obiective operaţionale:
Cognitive:
O1 -să citească textul corect, expresiv, fluent și conștient ;
O2- să formuleze întrebări /  răspunsuri referitoare la conţinutul textului;
O 3- să povestească oral conținutul textului;
O4- să extragă ideile principale/ de detaliu  potrivit succesiunii momentelor din text;
O5- să indice ordinea în care s-au petrecut întâmplările din text;
O6- să își exprime părerea față de atitudinea personajelor din text;    
Psihomotrice:
O7 – să aibă o poziţie corespunzătoare în bancă pe parcursul activității;
Afective:
O8- să manifeste interes față de activitate;

Proiect didactic, AVAP, PușculițaUNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
DATA:  30.03.2017
CLASA : a III-a A
ARIA CURRICULARĂ: Tehnologii
DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Viața pe pământ
SUBIECTUL LECȚIEI :  Activităţi cu materiale sintetice:  Puşculiţa – colaj
TIPUL LECŢIEI: Consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
Competențe generale

 Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici adecvate;

Competențe specifice

2.4. Modificarea expresiei plastice inițiale prin remodelare

           
OBIECTIVE OPERAȚIONALE
COGNITIVE
O1 – să identifice etapele  realizării lucrării pornind de la modelul dat ;
O2 – să asambleze corect  piesele  pentru realizarea produsului final;
O3 – să  utilizeze tehnici diferite de lucru cu materiale sintetice;
O4 să evalueze lucrările proprii şi pe ale colegilor, cu ajutorul criteriilor de evaluare stabilite;

Proiect didactic, Perimetrul unui poligon


Unitatea de învățământ:
Data: 30.03.2017
Clasa: a III-a A
Disciplina: Matematică
Aria curriculară: Matematică şi știinţe
Propunător:
Unitatea de învăţare: Elemente intuitive de geometrie
Subiectul: Perimetrul unei figuri geometrice plane
Tipul lecţiei: consolidare și sistematizare a cunoștințelor
Competenţe specifice :

3.1. Localizarea unor obiecte în spaţiu şi în reprezentări, în situaţii familiare
3.2. Explorarea caracteristicilor simple ale figurilor şi corpurilor geometrice în contexte familiare

Obiective operaţionale:
Cognitive:
O1: să recunoască principalele figuri geometrice plane;
O2: să utilizeze corect şi conştient terminologia matematică cu privire la noțiunea de perimetru;
O3: să calculeze perimetrul unei figuri  geometrice pe baza desenului şi a formulei specifice;
O4: să compună probleme care presupun aflarea perimetrului unui poligon pe baza unor date;

Proiect didactic, Hoțul, după Tudor Arghezi


Unitatea de învățământ:
Data : 30.03.2017
Clasa:  a III -a A
Disciplina: Limba și literatura română
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Propunător:
Unitatea de învăţare: De ce aș vrea să rămân copil?
 Subiectul lecției: Textul narativ -  formularea ideilor principale; Text suport: Hoțul, după Tudor Arghezi
Tipul lecţiei: consolidare și sistematizare a cunoștințelor
Competenţe specifice :

1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil
3.2. Formularea unui răspuns emoţional faţă de textul literar citit


Obiective operaţionale:
Cognitive:
O1 -să citească textul corect, expresiv, fluent și conștient ;
O2- să formuleze întrebări /  răspunsuri referitoare la conţinutul textului;
O 3- să povestească oral conținutul textului;
O4- să extragă ideile principale/ de detaliu  potrivit succesiunii momentelor din text;
O5- să indice ordinea în care s-au petrecut întâmplările din text;
O6- să își exprime părerea față de atitudinea personajelor din text;  

Proiect didactic, Verbul - recunoaștere

Unitatea de învățământ:
Data : 30.03.2017
Clasa:  a III -a A
Disciplina: Limba și literatura română
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Propunător:
Unitatea de învăţare: Care e alaiul Primăverii?
 Subiectul lecției: Intuirea claselor morfologice – Verbul, recunoaștere
                             Text suport: Hoțul, după Tudor Arghezi
Tipul lecţiei: consolidare și sistematizare a cunoștințelor
Competenţe specifice :

1.3. Sesizarea unor regularităţi ale limbii prin raportare la mesaje audiate;
3.5. Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit;

Obiective operaţionale:
Cognitive:
O1 - să recunoască verbele aplicând cunoștințele însușite în contexte date;
O 2 - să completeze cu verbe potrivite texte lacunare;
O3-  să formuleze enunțuri afirmative/ negative cu verbe date;  
O4- să asocieze verbele cu cuvintele potrivite;
O5- să schimbe valoarea gramaticală a unor cuvinte;

Proiect didactic - Legenda ghiocelului –după o poveste populară


Unitatea de învățământ:
Data :
Clasa:  a III -a A
Disciplina: Limba și literatura română
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Propunător:
Unitatea de învăţare: Care e alaiul Primăverii?
 Subiectul lecției: Povestirea scrisă a unui text narativ;
                             Text suport: Legenda  ghiocelului –după o poveste populară
Tipul lecţiei: consolidare și sistematizare a cunoștințelor
Competenţe specifice :

1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil
3.2. Formularea unui răspuns emoţional faţă de textul literar citit


Substantivul, recapitulare - proiect didactic


PROIECT DIDACTICUnitatea de învățământ
Data: 26. 01. 2017
Propunător: prof. 
Clasa: a-III-a A
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare: Haideți să recapitulăm!
Subiectul:  Intuirea claselor morfologice - Substantivul
Tipul lecţiei: recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor

 Competențe specifice:

1.3. Sesizarea unor regularităţi ale limbii prin raportare la mesaje audiate
3.5. Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit

          Obiective operaţionale:
- cognitive:                                                                                                          
O1: să citească corect, fluent, cursiv şi expresiv textul dat;                        
O2: să identifice corect substantivele din textul dat;
O3: să analizeze substantive din text;          
O4: să schimbe numărul substantivelor;
O5: să definească corect noțiunile despre substantive (fel, număr, gen);

-psihomotorii:
O6: :  să adopte o poziţie corectă în bancă pe parcursul lecţiei;

-afective:
O7: să manifeste interes față de activitate;

Balada unui greier mic, de George Topârceanu


PROIECT DIDACTIC

Școala
Data: 17.11. 2016
Clasa: III-A
Învățător:
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Unitatea de învăţare: De unde vine toamna?
Tema lecţiei: Textul narativ; text suport: Balada unui greier mic, de George Topârceanu
Tipul lecţiei: consolidare și sistematizare a cunoștințelor

Competenţe specifice
1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat

3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut

   Obiective  operaţionale: La sfârşitul activităţii elevii vor fi capabili:
-cognitive:
O1 – să recite corect şi expresiv un text în versuri ; 
O2  –  să alcătuiască enunţuri folosind cuvinte şi expresii noi;
O3 – să formuleze întrebări şi răspunsuri cu privire la conţinutul unei text citit;
O4 –să ordoneze momentele desfășurării acțiunii;
O5 – să completeze un text lacunar folosind cuvintele potrivite.
O6să îşi exprime propriile păreri cu privire la conținutul textului;

PROIECT DIDACTIC,clasa a III-a, Felicitare pentru mama


Data: 8. 03. 2013
Clasa: a III-a
Unitatea de învăţământ:
Propunător:
Aria curriculară: Tehnologii
Disciplina: Abilităţi practice
Unitatea de învăţare: Activităţi cu materiale sintetice – Hârtia
Subiectul lecţiei: Felicitare pentru mama
Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi

Obiective de referinţă:

1.2.  să recunoască şi să utilizeze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice;
2.2. să confecţioneze produse utile, folosind materiale şi tehnici variate
2.3. să aprecieze calitatea produsului finit, raportat la proiectul iniţial

Obiective  operaţionale:
-cognitive
O1- să parcurgă corect etapele de lucru în realizarea felicitării pe baza modelului şi a explicaţiilor primite;
-motrice
O2 : să decupeze după contur elementele componente ale compoziţiei;
O3 : să asambleze corect, estetic şi creativ în spaţiul de lucru elementele compoziţiei;
O4 : să decoreze cât mai original lucrările confecţionate.
-afective
O5 – aprecieze calitatea unui produs finit, în funcţie de criterii simple;
O6 – să-şi dezvolte simţul estetic şi dragostea pentru muncă prin realizarea lucrării propuse


Proiect didactic, matematica, clasa a III-a

Unitatea de învăţământ:
Data:
Mentor :
Propunător:
Clasa: a III-a
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe
Disciplina: Matematica
Unitatea de învăţare: Operaţia de înmulţire în concentrul 0-50
Subiectul lecţiei: Înmulţirea numerelor naturale când unul din factori este 2,3 sau 4
Tipul lecţiei: consolidare şi sistematizare de cunoştinţe

Obiective de referinţă: 
 1.4. să efectueze operaţii de înmulţire şi împărţire cu numere naturale mai mici decât 100
 2.6. să rezolve şi să compună probleme de tipul:  (...) de tipul ?´c=d; ?:c=d unde c ¹ 0, d este multiplu al lui c, în intervalul de numere naturale de la  0 la 100

Obiective operaţionale

Cognitive:
O1- să opereze cu termeni specifici înmulţirii : factori, produs, cât;
O2- să identifice operaţiile corespunzătoare relaţiilor ,, de n ori mai  mare”;
O3- să folosească corect algoritmul de rezolvare a exerciţiilor şi  problemelor propuse ;
O4- să compună o problemă de înmulţire după un exerciţiu dat ;

Afective:
O5-Să manifeste interes pentru activitatea desfăşurată;   
Psihomotric:
O6- să adopte o poziţie corectă în bancă în timpul lucrului