Se afișează postările cu eticheta Verbul. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta Verbul. Afișați toate postările

Proiect didactic, Verbul - recunoaștere

Unitatea de învățământ:
Data : 30.03.2017
Clasa:  a III -a A
Disciplina: Limba și literatura română
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Propunător:
Unitatea de învăţare: Care e alaiul Primăverii?
 Subiectul lecției: Intuirea claselor morfologice – Verbul, recunoaștere
                             Text suport: Hoțul, după Tudor Arghezi
Tipul lecţiei: consolidare și sistematizare a cunoștințelor
Competenţe specifice :

1.3. Sesizarea unor regularităţi ale limbii prin raportare la mesaje audiate;
3.5. Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit;

Obiective operaţionale:
Cognitive:
O1 - să recunoască verbele aplicând cunoștințele însușite în contexte date;
O 2 - să completeze cu verbe potrivite texte lacunare;
O3-  să formuleze enunțuri afirmative/ negative cu verbe date;  
O4- să asocieze verbele cu cuvintele potrivite;
O5- să schimbe valoarea gramaticală a unor cuvinte;