Se afișează postările cu eticheta Perimetru. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta Perimetru. Afișați toate postările

Proiect didactic, Perimetrul unui poligon


Unitatea de învățământ:
Data: 30.03.2017
Clasa: a III-a A
Disciplina: Matematică
Aria curriculară: Matematică şi știinţe
Propunător:
Unitatea de învăţare: Elemente intuitive de geometrie
Subiectul: Perimetrul unei figuri geometrice plane
Tipul lecţiei: consolidare și sistematizare a cunoștințelor
Competenţe specifice :

3.1. Localizarea unor obiecte în spaţiu şi în reprezentări, în situaţii familiare
3.2. Explorarea caracteristicilor simple ale figurilor şi corpurilor geometrice în contexte familiare

Obiective operaţionale:
Cognitive:
O1: să recunoască principalele figuri geometrice plane;
O2: să utilizeze corect şi conştient terminologia matematică cu privire la noțiunea de perimetru;
O3: să calculeze perimetrul unei figuri  geometrice pe baza desenului şi a formulei specifice;
O4: să compună probleme care presupun aflarea perimetrului unui poligon pe baza unor date;