Se afișează postările cu eticheta Materiale didactice. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta Materiale didactice. Afișați toate postările

Proiect didactic, Dărnicie, după Mircea Sântimbreanu


Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Movila Miresii
Data : 14.04.2017
Clasa:  a III -a A
Disciplina: Limba și literatura română
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Propunător:
Unitatea de învăţare: Cum gândesc? Ce simt? Cum mă comport?
 Subiectul lecției: Textul narativ -  formularea ideilor principale; Text suport:Dărnicie, după Mircea Sântimbreanu
Tipul lecţiei: consolidare și sistematizare a cunoștințelor
Competenţe specifice :

1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil
3.2. Formularea unui răspuns emoţional faţă de textul literar citit


Obiective operaţionale:
Cognitive:
O1 -să citească textul corect, expresiv, fluent și conștient ;
O2- să formuleze întrebări /  răspunsuri referitoare la conţinutul textului;
O 3- să povestească oral conținutul textului;
O4- să extragă ideile principale/ de detaliu  potrivit succesiunii momentelor din text;
O5- să indice ordinea în care s-au petrecut întâmplările din text;
O6- să își exprime părerea față de atitudinea personajelor din text;    
Psihomotrice:
O7 – să aibă o poziţie corespunzătoare în bancă pe parcursul activității;
Afective:
O8- să manifeste interes față de activitate;

Mâini dibace... AVAP


Proiect didactic, AVAP, PușculițaUNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
DATA:  30.03.2017
CLASA : a III-a A
ARIA CURRICULARĂ: Tehnologii
DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Viața pe pământ
SUBIECTUL LECȚIEI :  Activităţi cu materiale sintetice:  Puşculiţa – colaj
TIPUL LECŢIEI: Consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
Competențe generale

 Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici adecvate;

Competențe specifice

2.4. Modificarea expresiei plastice inițiale prin remodelare

           
OBIECTIVE OPERAȚIONALE
COGNITIVE
O1 – să identifice etapele  realizării lucrării pornind de la modelul dat ;
O2 – să asambleze corect  piesele  pentru realizarea produsului final;
O3 – să  utilizeze tehnici diferite de lucru cu materiale sintetice;
O4 să evalueze lucrările proprii şi pe ale colegilor, cu ajutorul criteriilor de evaluare stabilite;

Proiect didactic, Perimetrul unui poligon


Unitatea de învățământ:
Data: 30.03.2017
Clasa: a III-a A
Disciplina: Matematică
Aria curriculară: Matematică şi știinţe
Propunător:
Unitatea de învăţare: Elemente intuitive de geometrie
Subiectul: Perimetrul unei figuri geometrice plane
Tipul lecţiei: consolidare și sistematizare a cunoștințelor
Competenţe specifice :

3.1. Localizarea unor obiecte în spaţiu şi în reprezentări, în situaţii familiare
3.2. Explorarea caracteristicilor simple ale figurilor şi corpurilor geometrice în contexte familiare

Obiective operaţionale:
Cognitive:
O1: să recunoască principalele figuri geometrice plane;
O2: să utilizeze corect şi conştient terminologia matematică cu privire la noțiunea de perimetru;
O3: să calculeze perimetrul unei figuri  geometrice pe baza desenului şi a formulei specifice;
O4: să compună probleme care presupun aflarea perimetrului unui poligon pe baza unor date;

Proiect didactic, Hoțul, după Tudor Arghezi


Unitatea de învățământ:
Data : 30.03.2017
Clasa:  a III -a A
Disciplina: Limba și literatura română
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Propunător:
Unitatea de învăţare: De ce aș vrea să rămân copil?
 Subiectul lecției: Textul narativ -  formularea ideilor principale; Text suport: Hoțul, după Tudor Arghezi
Tipul lecţiei: consolidare și sistematizare a cunoștințelor
Competenţe specifice :

1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil
3.2. Formularea unui răspuns emoţional faţă de textul literar citit


Obiective operaţionale:
Cognitive:
O1 -să citească textul corect, expresiv, fluent și conștient ;
O2- să formuleze întrebări /  răspunsuri referitoare la conţinutul textului;
O 3- să povestească oral conținutul textului;
O4- să extragă ideile principale/ de detaliu  potrivit succesiunii momentelor din text;
O5- să indice ordinea în care s-au petrecut întâmplările din text;
O6- să își exprime părerea față de atitudinea personajelor din text;  

Proiect didactic, Verbul - recunoaștere

Unitatea de învățământ:
Data : 30.03.2017
Clasa:  a III -a A
Disciplina: Limba și literatura română
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Propunător:
Unitatea de învăţare: Care e alaiul Primăverii?
 Subiectul lecției: Intuirea claselor morfologice – Verbul, recunoaștere
                             Text suport: Hoțul, după Tudor Arghezi
Tipul lecţiei: consolidare și sistematizare a cunoștințelor
Competenţe specifice :

1.3. Sesizarea unor regularităţi ale limbii prin raportare la mesaje audiate;
3.5. Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit;

Obiective operaţionale:
Cognitive:
O1 - să recunoască verbele aplicând cunoștințele însușite în contexte date;
O 2 - să completeze cu verbe potrivite texte lacunare;
O3-  să formuleze enunțuri afirmative/ negative cu verbe date;  
O4- să asocieze verbele cu cuvintele potrivite;
O5- să schimbe valoarea gramaticală a unor cuvinte;

Proiect didactic - Adjectivul- poziția față de substantiv


Unitatea de învățământ:
Data :
Clasa:  a III -a A
Disciplina: Limba și literatura română
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Propunător:
Unitatea de învăţare: Care e alaiul Primăverii?
 Subiectul lecției: Intuirea claselor morfologice – Adjectivul- poziția față de substantiv
                             Text suport: Legenda  ghiocelului –după o poveste populară
Tipul lecţiei: consolidare și sistematizare a cunoștințelor
Competenţe specifice :

1.3. Sesizarea unor regularităţi ale limbii prin raportare la mesaje audiate;
3.5. Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit;

Proiect didactic - Legenda ghiocelului –după o poveste populară


Unitatea de învățământ:
Data :
Clasa:  a III -a A
Disciplina: Limba și literatura română
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Propunător:
Unitatea de învăţare: Care e alaiul Primăverii?
 Subiectul lecției: Povestirea scrisă a unui text narativ;
                             Text suport: Legenda  ghiocelului –după o poveste populară
Tipul lecţiei: consolidare și sistematizare a cunoștințelor
Competenţe specifice :

1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil
3.2. Formularea unui răspuns emoţional faţă de textul literar citit


PROIECT DIDACTIC - MATEMATICĂ- metoda reprezentării grafice


Unitatea de învățământ:
Data: 25.01.2017
Clasa: a IV-a
Propunător :
Aria curriculara: Matematica si Stiinte ale naturii
Disciplina: Matematica
Unitatea de învăţare:  Rezolvare de probleme
Subiectul lecției: Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute; metoda reprezentării grafice (probleme de sumă și diferență)
Tipul lectiei: consolidare și sistematizare a cunoștințelor  
  
Competenţe specifice

2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 1 000 000 sau cu numere fracţionare
2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 1 000 000 când factorii au cel mult trei cifre şi de împărţiri la numere de o cifră sau două cifre

Obiective operationale:
La sfarsitul activității elevii vor ști :

Cognitive:
  O1 - să utilizeze metoda reprezentării grafice în rezolvarea unor probleme date;
 O2 - să urmeze paşii de rezolvare a unei probleme;
O3  - să folosească un limbaj matematic adecvat în situațiile date de învățare;
O4-să efectueze mintal operații de înmulțire / împărțire utilizând terminologia matematică;
O5- să compună o problemă după o reprezentare grafică;
Psiho-motrice
O6 – să adopte o poziţie corectă în bancă pe tot parcursul orei;
Afective
 O7 – să manifeste  interes pentru rezolvarea sarcinilor pe parcursul lecţiei;

Substantivul, recapitulare - proiect didactic


PROIECT DIDACTICUnitatea de învățământ
Data: 26. 01. 2017
Propunător: prof. 
Clasa: a-III-a A
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare: Haideți să recapitulăm!
Subiectul:  Intuirea claselor morfologice - Substantivul
Tipul lecţiei: recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor

 Competențe specifice:

1.3. Sesizarea unor regularităţi ale limbii prin raportare la mesaje audiate
3.5. Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit

          Obiective operaţionale:
- cognitive:                                                                                                          
O1: să citească corect, fluent, cursiv şi expresiv textul dat;                        
O2: să identifice corect substantivele din textul dat;
O3: să analizeze substantive din text;          
O4: să schimbe numărul substantivelor;
O5: să definească corect noțiunile despre substantive (fel, număr, gen);

-psihomotorii:
O6: :  să adopte o poziţie corectă în bancă pe parcursul lecţiei;

-afective:
O7: să manifeste interes față de activitate;

Balada unui greier mic, de George Topârceanu


PROIECT DIDACTIC

Școala
Data: 17.11. 2016
Clasa: III-A
Învățător:
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Unitatea de învăţare: De unde vine toamna?
Tema lecţiei: Textul narativ; text suport: Balada unui greier mic, de George Topârceanu
Tipul lecţiei: consolidare și sistematizare a cunoștințelor

Competenţe specifice
1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat

3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut

   Obiective  operaţionale: La sfârşitul activităţii elevii vor fi capabili:
-cognitive:
O1 – să recite corect şi expresiv un text în versuri ; 
O2  –  să alcătuiască enunţuri folosind cuvinte şi expresii noi;
O3 – să formuleze întrebări şi răspunsuri cu privire la conţinutul unei text citit;
O4 –să ordoneze momentele desfășurării acțiunii;
O5 – să completeze un text lacunar folosind cuvintele potrivite.
O6să îşi exprime propriile păreri cu privire la conținutul textului;

Proiect didactic - tonuri și nuanțe

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
DATA:
CLASA : a IV-a
ARIA CURRICULARĂ: Arte și tehnologii
DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Picături de  culoare
TEMA PLASTICĂ: -   Amestecuri cromatice și acromaticenuanţe şi tonuri       
SUBIECTUL LECȚIEI : Peisaj de toamnă 
TIPUL LECŢIEI: Consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi

Competențe generale

2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici adecvate

Competențe specifice

1.2. Diferențierea caracteristicilor expresive ale elementelor de limbaj plastic în compoziții și în mediul înconjurător

2.3. Valorificarea elementelor de limbaj plastic în compoziții tematice

     

PROIECT DIDACTIC - Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupul de sunete ua/uăUnitatea de învățământ: Școala Gimnazială Movila Miresii
Data : ....
Propunător:
Clasa: a-II-a A
Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea de învățare: Bun venit, primăvară!
Subiectul: Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupul de sunete ua/uă / Text suport: Un joc nou, după Călin Gruia
Tipul lecţiei: consolidare și sistematizare de cunoștințe

Competențe specifice:
1.3. Identificarea sunetelor şi silabelor în cuvinte şi a cuvintelor în enunţuri rostite cu claritate
3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut
3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut