Proiect didactic, Hoțul, după Tudor Arghezi


Unitatea de învățământ:
Data : 30.03.2017
Clasa:  a III -a A
Disciplina: Limba și literatura română
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Propunător:
Unitatea de învăţare: De ce aș vrea să rămân copil?
 Subiectul lecției: Textul narativ -  formularea ideilor principale; Text suport: Hoțul, după Tudor Arghezi
Tipul lecţiei: consolidare și sistematizare a cunoștințelor
Competenţe specifice :

1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil
3.2. Formularea unui răspuns emoţional faţă de textul literar citit


Obiective operaţionale:
Cognitive:
O1 -să citească textul corect, expresiv, fluent și conștient ;
O2- să formuleze întrebări /  răspunsuri referitoare la conţinutul textului;
O 3- să povestească oral conținutul textului;
O4- să extragă ideile principale/ de detaliu  potrivit succesiunii momentelor din text;
O5- să indice ordinea în care s-au petrecut întâmplările din text;
O6- să își exprime părerea față de atitudinea personajelor din text;  

Psihomotrice:
O7 – să aibă o poziţie corespunzătoare în bancă pe parcursul activității;
Afective:
O8- să manifeste interes față de activitate;

Strategia didactică:
-Metode și procedee: lectura explicativă,explozia stelară, exerciţiul, conversaţia, brainstorming, observarea;
-Materiale:  flipchart, manual, caietele de lucru și de clasă ale elevilor, fișe de lucru, fișe de evaluare.
Forme de activitate: frontal, independent, pe grupe.
Locul de desfășurare: sala de clasă

Resurse didactice:
Bibliografice:
- Programa şcolară pentru disciplina Limba și literatura română, clasa a III-a, Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013 Bucureşti,
- Mihăilescu Cleopatra, Pițilă Teodora, Manual de limba și literatura română, Editura ART, București 2016
- Nuţă,  Silvia , Metodica predării limbii române în clasele primare –Ed. Aramis, București, 2001;
Resurse umane: 15 elevi
Resurse temporale: 50 min.       


Secvenţele lecţiei/
timp
Ob.
Op.
Strategii didactice
Resurse
Modalităţi de
evaluare
Activitatea învățătorului
Activitatea elevilor
Metode
Mijloace didactice
Forma de activitate
1Moment organizatoric

1 min

Se aeriseşte sala de clasă şi se asigură un climat propice pentru desfăşurarea în bune condiţii a lecției:
-pregătirea materialului didactic
Verific cantitativ realizarea temei.


Elevii se pregătesc pentru activitate, prezintă caietele de teme.
Conversația
Caietele elevilor
Frontală
Observarea

Captarea atenției

2 min

Captarea atenției se realizează printr-un  brainstorming.

La ce vă gândiți când auziți cuvântul jucărie?

După notarea răspunsurilor pe tablă, se vor analiza cuvintele care  denumesc jucării.
Îi întreb apoi pe copii ce-ar face ei dacă, într-o zi, ar descoperi că jucăria lor preferată fură  dulciuri.

Elevii vor da răspunsuri diverse în funcție de preferințele fiecăruia: mașină, avion, ursuleț, păpușă etc.

Elevii vor răspunde că ar încerca să descopere ce jucărie poate deveni un hoț de dulciuri.
Brainstor-
mingul


Flipchart

Frontală
Aprecieri verbale
Anunțarea temei și a obiectivelor operaționale

1 min

  Menționez elevilor că, astăzi, la ora de limba română, vom continua să rezolvăm sarcini pe textul ,,Hoțul”, după Tudor Arghezi.
Vom citi textul, îl vom împărți în fragmente, îl vom povesti și apoi vom extrage ideile principale.
Notez pe tablă titlul lecției.
Elevii ascultă cu atenție obiectivele operaționale.
Explicația

Frontală
Observarea

Actualizarea cunoștințelor

3 min

  Propun elevilor un joc.
Am patru bilețele pe care sunt scrise  
următoarele proverbe:
Greșeala recunoscută este pe jumătate iertată.
Minciuna are picioare scurte.
Adevărul iese la suprafață ca untdelemnul deasupra apei.
Cea mai frumoasă jucărie este jucăria de vorbe.(citat din T. Arghezi)
Le cer elevilor să-și exprime părerea despre semnificația acestor proverbe.
Cei patru elevi solicitați , extrag cele patru bilete și citesc conținutul. Toți elevii încearcă să găsească un răspuns potrivit semnificației proverbelor, dar să explice și cuvintele lui Tudor Arghezi.

Jocul

Conversația
Biletețele
cu proverbe
Frontală
Aprecieri verbale

Dirijarea învățării

20 min

O1

O2

O3

O4

După ce se va citi textul  în lanț  le voi adresa elevilor următoarele întrebări:
1.Unde se petrece întâmplarea?

2. Care sunt personajele povestirii?

3.Ce înfățișare avea ursul?

4.De ce a fost dus ursul în pod?

5.De cine a fost văzut ursul atunci când fura dulciuri?

6.Cum acționa el?

7.Cum se gândea tatăl să-l lecuiască de furat?
8.Ce părere aveți despre atitudinea copiilor?

9.Cum vi se par întâmplările povestite în text?


10.Le cer elevilor să citească propoziția din care aflăm că ursul a mâncat dulcețurile copiilor.


Solicit elevilor să delimiteze textul în fragmente și să povestească fiecare fragment formulând ideea principală.

După ce se va formula ideea principală, un elev o va scrie la tablă, iar ceilalți în caiete.

Elevii vor răspunde astfel:


1.Întâmplarea se petrece în casa unor copii.
2.Personajele povestirii sunt: ursul de catifea, tătuțu și cei doi copii.
3.Ursul era galben, cu doi ochi de sticlă ca de porumbel.
4.Ursul a fost aruncat în pod deoarece obișnuia să fure dulciurile din casă.
5.Ursul se arăta doar copiilor, nu și adulților din casă atunci când fura.
6.El mânca dulciurile puțin câte puțin, până când acestea se terminau.
7.Tatăl se hotărî să stea la pândă chiar în dulap.
8. Comportamentul copiilor era nepotrivit, deoarece dădeau vina pe jucării pentru lipsa dulciurilor. Minciuna este o faptă rea pe care oricât de mult am încerca s-o ascundem ea va ieși la suprafață.
9.Întâmplările povestite în text sunt trăite de autor, atunci când el era tată. Majoritatea copiilor obișnuiesc să mănânce adesea, fără acordul părinților, dulciuri.
Deși știa cine fura dulciurile, tatăl intră în jocul copiilor,  încercând să vadă dacă, în final, aceștia aleg să spună adevărul.

10.Elevii citesc din text enunțul: ,,Doi ani de zile... încetul”.Ideile principale extrase de către elevi, după ce povestesc textul,  vor fi:
1. Descrierea ursului de catifea.
2.Prezentarea obiceiului ursului de a fura dulciuri.
3.Trimiterea ,,hoțului” de dulciuri în pod.
4. Hotărârea tatălui de a descoperi adevăratul hoț al dulciurilor.

Lectura explicativăConversația

Lectura explicativă

Exercițiul


Manuale


Frontal
Aprecieri verbale


 observarea
Atingerea performanței

5 min

O4

Pornind de la ideea principală a primului fragment, găsiți două informații de detaliu.
Elevii vor rezolva astfel:

Ideea principală:
 Descrierea ursului de catifea.
Informații de detaliu:
-ursul era galben
-avea doi ochi de sticlă


Exercițiul
Fișă de lucru
Pe grupe

Aprecieri verbale
Realizarea feed-back-ului

7 min
O2


Fixarea conţinutului se va face prin
Aplicarea metodei explozia stelară.
Elevii vor lucra pe 5 grupe, fiecare grupă având drept sarcină alcătuirea unor întrebări care să înceapă cu:
-Cine?
-Ce?
-Unde?
-De ce?
-Cum?
Membrii grupelor vor expune întrebările, iar colegii din echipele celelalte trebuie să formuleze răspunsurile.
Elevii formulează întrebări respectând cerința dată, astfel:

-Cine îl văzuse pe urs furând dulciuri?
- Ce obicei greșit avea ursulețul de catifea?
-Unde a fost mutat ursul?
-De ce a fost ursul mutat în pod?
-Cum s-a gândit tatăl să prindă hoțul?

Explozia
stelară

Fișă de lucru

Pe grupe
Aprecieri verbale
Evaluarea
activității

10 min

O5

O6
Elevii vor primi o fișă de evaluare (anexă) cu următoarele sarcini:
1. Indică ordinea în care s-au petrecut întâmplările din text.
 

        Tătuțu vrea să pândească din dulap pentru a prinde hoțul.

 
          Ursul de catifea stă într-o cutie de pălării.
         Hoțul este trimis în pod pentru a salva dulcețurile copiilor.
          Ursul obișnuiește să fure din cutiile de dulciuri.
           Copiii susțin că îl văd pe urs când fură din borcanele cu dulcețuri.

2.Spune-ți părerea!

Cred că gestul ursului de a fura dulciuri este.................pentru că................
Cred că ursul era văzut doar de copii deoarece..............
Cred că tătuțu nu pândise să prindă hoțul pentru că.................

Le explic elevilor baremul de notare al fișei de evaluare.

Diferențiat:
Transcrie propoziția următoare și desparte în silabe cuvintele subliniate:

,,Ursul stătuse jos, în casă, doi ani întregi și ajunsese atât de stricător, încât am fost nevoit să-l pun deoparte.”Elevii lucrează în fișa de evaluare.
1.
Ordinea propozițiilor este:
Ursul de catifea stă într-o cutie de pălării.
Ursul obișnuiește să fure din cutiile de dulciuri.
Copiii susțin că îl văd pe urs când fură din borcanele cu dulcețuri.
Hoțul este trimis în pod pentru a salva dulcețurile copiilor.
Tătuțu vrea să pândească din dulap pentru a prinde hoțul.

2.
Cred că gestul ursului de a fura dulciuri este nepotrivit pentru că nu este bine să furi.
Cred că ursul era văzut doar de copii deoarece ei erau cei care furau dulciurile.
Cred că tătuțu nu pândise să prindă hoțul pentru că știa cine este adevăratul hoț.
Exercițiul
Fișă de evaluare
independent
Evaluare
Scrisă

Autoevaluare
Încheierea activității

1 min.

Fac aprecieri asupra modului cum au participat şi au răspuns la lecţie elevii, asupra modului cum s-au realizat obiectivele propuse.
Îi anunț tema pentru acasă (ex.4/37 manual)
Transformă în povestire dialogul dintre tată și copii.

Elevii ascultă cu atenție aprecierile individuale și colective ale propunătoarei și își notează tema.

Conversația

Frontal
observarea
Fișă de lucru (pe grupe)Pornind de la ideea principală a primului fragment:

- Descrierea ursului de catifea - găsiți două informații de detaliu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Alcătuiește o întrebare legată de textul studiat care să înceapă cu următorul cuvânt:

______________________________________________________________________


Fișă de evaluare

1. Indică ordinea în care s-au petrecut întâmplările din text.
 


        Tătuțu vrea să pândească din dulap pentru a prinde hoțul.

 
         Ursul de catifea stă într-o cutie de pălării.
         Hoțul este trimis în pod pentru a salva dulcețurile copiilor.
          Ursul obișnuiește să fure din cutiile de dulciuri.
           Copiii susțin că îl văd pe urs când fură din borcanele cu dulcețuri.

2.Spune-ți părerea!

Cred că gestul ursului de a fura dulciuri este................. ................................................................pentru că............................................................
Cred că ursul era văzut doar de copii deoarece....................................................................................
Cred că tătuțu nu pândise să prindă hoțul pentru că................................................................................Fișă de evaluare

1. Indică ordinea în care s-au petrecut întâmplările din text.
 


        Tătuțu vrea să pândească din dulap pentru a prinde hoțul.

 
         Ursul de catifea stă într-o cutie de pălării.
         Hoțul este trimis în pod pentru a salva dulcețurile copiilor.
          Ursul obișnuiește să fure din cutiile de dulciuri.
           Copiii susțin că îl văd pe urs când fură din borcanele cu dulcețuri.

2.Spune-ți părerea!

Cred că gestul ursului de a fura dulciuri este................. ................................................................pentru că............................................................
Cred că ursul era văzut doar de copii deoarece....................................................................................
Cred că tătuțu nu pândise să prindă hoțul pentru că................................................................................

 

Fișă de evaluare (diferențiat)


 Transcrie propoziția următoare și desparte în silabe cuvintele subliniate:

,,Ursul stătuse jos, în casă, doi ani întregi și ajunsese atât de stricător, încât am fost nevoit să-l pun deoparte.”
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Fișă de lucru (diferențiat)


 Transcrie propoziția următoare și desparte în silabe cuvintele subliniate:

,,Ursul stătuse jos, în casă, doi ani întregi și ajunsese atât de stricător, încât am fost nevoit să-l pun deoparte.”
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Greșeala recunoscută este pe jumătate iertată.
Minciuna are picioare scurte.
Adevărul iese la suprafață ca untdelemnul deasupra apei.Cea mai frumoasă jucărie este jucăria de vorbe.(citat din T. Arghezi)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Nu se înjura şi nu se face spam