Substantivul, recapitulare - proiect didactic


PROIECT DIDACTICUnitatea de învățământ
Data: 26. 01. 2017
Propunător: prof. 
Clasa: a-III-a A
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare: Haideți să recapitulăm!
Subiectul:  Intuirea claselor morfologice - Substantivul
Tipul lecţiei: recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor

 Competențe specifice:

1.3. Sesizarea unor regularităţi ale limbii prin raportare la mesaje audiate
3.5. Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit

          Obiective operaţionale:
- cognitive:                                                                                                          
O1: să citească corect, fluent, cursiv şi expresiv textul dat;                        
O2: să identifice corect substantivele din textul dat;
O3: să analizeze substantive din text;          
O4: să schimbe numărul substantivelor;
O5: să definească corect noțiunile despre substantive (fel, număr, gen);

-psihomotorii:
O6: :  să adopte o poziţie corectă în bancă pe parcursul lecţiei;

-afective:
O7: să manifeste interes față de activitate;


Strategii didactice:

Metode şi procedee: jocul, lectura explicativă, exerciţiul, conversaţia, munca independentă, metoda ciorchinelui;
Mijloace de învăţământ: text ghicitoare, manuale, caietele elevilor
Forme de organizare: frontal, independent
Locul de desfășurare: sala de clasă

Resurse:

Umane: 15 elevi
Temporale: 50 minute
Bibliografice:
 -Programa şcolară pentru disciplina  Limba și Literatura Română,  clasa a III-a (2013);
- Mihăilescu Cleopatra, Pițilă Teodora, Manual de limba și literatura română,  clasa a III-a, Editura Art;
- Silvia Nuţă, Metodica predării limbii române în clasele primare,  Editura Aramis, Bucureşti, 2002;
-Carmen Iordăchescu, Exerciţii de limba română pentru clasele II-IV, Editura Carminis, Piteşti, 1998;                                                                   
DEMERSUL DIDACTIC

Nr. crt.
Etapele
Lecției/ timp
Ob.
Op.

Conținutul istructiv-educativ

Metode și
procedee

Mijloace didactice

Forme de
organizare
Metode și
instrumente  de evaluare
Activitatea
propunătorului


Activitatea elevilor

1.
Moment organizatoric
1 min.

Se asigură climatul psihopedagogic necesar desfăşurării lecţiei.
Se pregătesc pentru activitate.


frontală
Observarea

2.
Verificarea temei
1 min.Verific cantitativ efectuarea temei.
Elevii prezintă caietele cu tema.

Caietele elevilor
frontală
Aprecieri verbale

3.
Captarea atenției

2 min.


Propun elevilor o poezie/ Ghicitoare:
Sunt destul de înţelept,
Sunt fiinţă, lucru, obiect,
Mă găseşti în casă,
Pe scaun, la masă…
Sunt munte, pădure şi floare,
Sunt nor, sunt ploaie, sunt soare,
Sunt om, fluturaş, rândunică,
Carpaţi, Bucureşti, Iepurică,
În fiecare zi, în fiecare noapte,
Mă rosteşti tare, în gând sau în şoapte.
În dragoste şi ură, tristeţe, bucurie,
Pe toate le ai datorită mie.
Sunt necesar în orice spui
Şi de folos sunt eu oricui.
Mai îndrăzneţ, mai emotiv,
Sunt cunoscutul …………… .Elevii intuiesc că este vorba despre SUBSTANTIV.

Jocul


Fișă cu ghicitoarea
frontală

 Aprecieri verbale
4.
Anunțarea temei și a obiectivelor operaționale

1 min.

Anunţ titlul lecţiei: Substantivul, recapitulare. Scriu pe tablă data şi titlul lecţiei, iar elevii și le vor nota în caiete pe caiete.

Notează în caiete titlul lecţiei.
Exercițiul
Caietele elevilor
Frontală
Observ comporta-
mentele
elevilor5.


Reactualizarea cunoștințelor

10 min.


O5

Voi reactualiza cunoștințele despre substantiv cu ajutorul unui ciorchine pe care-l voi desena la tablă. (anexa 1)


Elevii găsesc răspunsurile corecte ale  ciorchinelui.
Își notează în caiete ciorchinele de la tablă. Ciorchinele

Caietele elevilor

FrontalăAprecieri verbale

6.

Dirijarea învățării


2o min.

O1


O2
O3O4

Solicit elevilor citirea în lanț și selectiv a textului din manual, de la pagina 77. (Fricosul, fragment, după Emil Gârleanul).

Pe marginea textului citit le cer elevilor să rezolve următoarele sarcini:

1.Extrage din primul alineat substantivele

2.Selectează din text:

-un substantiv comun care denumește un fenomen al naturii;
-un substantiv care denumește un singur obiect;
-un substantiv care se numără cu Un/ Două.

3.Transformă substantivul comun în substantiv propriu.
Rescrie enunțurile.

Tiptil, iepurele ieși la joacă.
El locuiește în sat.
Suflă tare vântul.

4.Identificați ființele care ar putea avea următoarele însușiri:
Construiți comparații ca în model:
-fricos ca un iepure
-vicleană ca o …
-lăudăros ca…
-mândru ca…
-harnică precum…
-prevăzătoare ca…


Elevii rezolvă sarcinile conform cerințelor.

Lectura explicativă


ExercițiulConversațiaExercițiul


Caietele de clasă ale elevilor
Frontală


FrontalăIndependentăAprecieri verbale

Observ
comporta-mentul elevilor


Aprecieri verbaleObserv
comporta-mentul elevilor
7.

Atingerea performanței

7 min.O4

O3
Transformă enunțul dat, astfel încât substantivele să denumească mai multe obiecte.
Analizează substantivele descoperite.
Grădina scânteia în lumina argintie.

După rezolvarea sarcinii numesc un elev să scrie enunțul obținut la tablă.
Numesc alți elevi pentru analiza substantivelor.

Elevii rezolvă sarcina în caietele de clasă.
 Se corectează, dacă este cazul cu rezolvarea de la tablă.
Exercițiul


Caietele elevilor

Frontală


Independent ă
Aprecieri verbale

Autoevaluare
8.


Evaluarea
activității

7 min.

O3
Solicit elevilor să rezolve următoarea sarcină:
Analizează substantivele din enunțul dat, precizând:
-felul
-numărul obiectelor / ființelor / fenomenelor denumite
-cum se numără fiecare;
Andrei a văzut brăduțul tropăind în zăpadă.

Elevii rezolvă sarcina pe caietele de clasă.
Exercițiul

Caietele de clasă

independentă

Evaluare în perechi9.

Încheierea activității

1 min.


Aprecieri  generale şi individuale  asupra întregii  activităţi.
- Anunț tema pentru acasă: Alcătuiește o compunere utilizând zece substantive  din textul studiat. Dă-i un titlu potrivit.
    

Îşi notează tema pentru acasă

Conversația


frontală

Aprecieri verbaleNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Nu se înjura şi nu se face spam