Scurt istoric al școlii…


           Şcoala Gimnazială Movila Miresii, din judeţul Brăila, ocrotită spiritual de Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil, este o instituție de învățământ în care funcționează un grup profesoral bine pregătit, dedicat educației copiilor care învață aici. Talentul şi meritele elevilor movileni, bine-cunoscute printre şcolile brăilene, sunt valorificate prin activităţile şcolare şi extraşcolare la care aceştia participă, prin premiile obţinute la diverse concursuri.
            Pe panoul de onoare al şcolii regăsim, printre numele cadrelor care predau sau au predat aici, şi numele acelor profesori care au dovedit, de fiecare dată, că munca de director al acestei instituţii este minunată, dacă știi să fii un profesionist în domeniu.  Astfel, numele directorului actual al acestei instituţii, prof. Mirela Brezuică, este cel de-al 25-lea nume pe panoul celor care  au condus acest lăcaş de educaţie şi formare.

            Răsfoind prin paginile istoriei acestei instituții de învățământ, am aflat că:
             Atestată documentar din anul 1883, primii dascăli ai acestei şcoli au fost şi fondatorii ei, respectiv,soţii  Maria şi Scarlet Tudor. Aceştia au avut un rol important în acţiunea de construire a primului local de şcoală, cât şi în demersurile către primărie şi revizorul şcolar. Clădirea este construită din cărămidă, iar aşa cum reise din procesul verbal din 25 noiembrie 1924, învăţau la începuturile ei elevi ai claselor I-IV. În anul 1934 apare şi clasa a V- a şi,  mai apoi, clasa a VI- a şi a VII -a. Cursurile erau ţinute de învăţători, iar începând cu 1950 apar primii profesori.
            După reforma din 3 august 1948, sarcinile profesorilor sporesc. Au fost  concepute manuale în care concepţia materialistă era prioritară, religia era înlăturată din şcoli, alfabetizarea devenind problema prioritară a învăţământului.
            În 1958 şcoala se numea Şcoala de 7 ani şi agricolă, care a dat doar două serii. Liceul era la început o şcoală medie, care s-a îmbogăţit treptat cu material didactic, ultima promoţie fiind în anul 1975.Va rămâne Şcoala generală cu clasele I-VIII, iar această primă treaptă de liceu va fi desfiinţată în 1991.
 Actualmente, Şcoala Gimnazială Movila Miresii, situată pe strada Orizont nr. 1199,  are un număr de peste 500 de elevi, iar cu ajutorul microbuzului destinat transportului școlar, copiii din satul Esna, înscriși în învățământul primar și gimnazial, dar și cei din ciclul gimnazial din satul Țepeș Vodă, zilnic sunt aduși pentru efectuarea cursurilor în Movila.
 Şcoala prinde viaţă nu doar prin cei pe care-i formează, ci şi prin contopirea amintirilor plăcute ale foştilor elevi. De aceea, te invit, dragă cititorule, să-ţi aminteşti de locul care te-a pregătit pentru viață, de oamenii ce ți-au fost alături în perioada formării tale. Răscoleşte prin ungherele amintirilor! Vei regăsi dascăli ce şi-au lăsat adânc amprenta prin anii tăi de elev.
Apoi, încearcă să așterni aceste gânduri pe hârtie și trimite-le pe adresa școlii, pentru a le publica în viitoarele pagini ale revistei Cronici movilene.
            Şcoala Gimnazială Movila Miresii rămâne acel teritoriu unde plăcerea de a învăța și orizontul cunoașterii continuă să fie descoperite de peste 130 de ani şi locul, unde eu, autoarea acestui material, pășesc cu respect de fiecare dată.


Cornelia Vîju

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Nu se înjura şi nu se face spam