Dragostea... • 1 Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor.
 • 2 Şi chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic.
 • 1Cor 12.8-281Cor 14.1Mat 7.22Mat 17.20Marc 11.23Luc 17.6;
 • 3 Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.
 • Mat 6.1-2;
 • 4 Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,
 • Prov 10.121Pet 4.8;
 • 5 nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,
 • 1Cor 10.24Filip 2.4;
 • 6 nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
 • Ps 10.3Rom 1.32;
 • 7 acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.
 • Rom 15.1Gal 6.22Tim 2.24;
 • 8 Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit.
 • 9 Căci cunoaştem în parte şi prorocim în parte;
 • 1Cor 8.2;
 • 10 dar, când va veni ce este desăvârşit, acest „în parte” se va sfârşi.
 • 11 Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un copil; când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.
 • 12 Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.
 • 2Cor 3.182Cor 5.7Filip 3.12Mat 18.101Ioan 3.2;
 • 13 Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.
 1 Corinteni, capitolul 13

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Nu se înjura şi nu se face spam