Zilele comunei Şuţeşti, ediţia a IV-a, 20-21 mai 2012


Un eveniment consemnat în Cartea de onoare a localităţii Şuţeşti

   Zvon de ceas aniversar ne anunţă că într-o localitate brăileană se desfăşoară Zilele comunei Şuţeşti ( 20-21 mai) eveniment cultural de a cărei organizare s-a  ocupat şi anul acesta Primăria şi Consiliul  localităţii respective.
  La invitaţia unui locuitor al acestei comune,  am participat la evenimentele organizate pe 21 mai 2012 şi, nu mare mi-a fost mirarea, să descopăr ospitalitatea şuţenilor, pe care nu avusesem ocazia să o cunosc. Cu mic cu mare, locuitorii satului, dar şi cei din satele vecine s-au strâns ca să asiste la concertul oferit cu ocazia acestui eveniment deosebit, respectiv Ediţia a IV-a a Zilelor comunei Şuţeşti.
   Cântăreaţa de muzică populară, Tina Militaru ale cărei rădăcini o cheamă mereu pe tărâmul natal, a fost amfitrion al spectacolului, derulat pe scena amplasată pe stadionul din localitate.
Spectatorii au fost vădit impresionaţi de prezenţa scenică a următorilor artişti: Tina Militaru, Ilie Roşu, Ştefania Rareş, Trupa Datina, Aurel Moldoveanu, Taraful comunei Şuţeşti, grupul de dansuri populare din Bărăganu, Grupul Vocal Folcloric al Şcolii Generale Şuţeşti şi alţii.
De aplauze s-a bucurat şi primarul Cristian Codreanu care a adresat un salut călduros tuturor invitaţilor de pe scenă şi a făcut urări de ,,La mulţi ani!” (era şi firesc!) celor care îşi serbau ziua onomastică, Elenelor, Constantinilor şi altor persoane ce poartă nume derivate din acestea, de Sfinţi prăznuiţi la 21 mai din an. Într-adevăr, e în obiceiul românilor să fie sărbătoriţi la zile de sfinţi, iar cu această ocazie cu atât mai mult s-au petrecut aleşii acestor nume de  botez.
  La un moment dat, dincolo de perdeaua nopţii şi-a făcut apariţia Luceafărul de seară, care nu a risipit mulţimea, ci din contră, a încins atmosfera de pe stadion, cetăţenii prezenţi strângându-şi mâinile în vesele hore.
 Au rămas în urmă momente superbe, de care locuitorii şuţeni vor vorbi mult timp de acum înainte, mai ales că momentul artificiilor care au îmbrăcat cerul în sclipiri de foc, preţ de câteva minunte, a fost momentul mult aşteptat de cei prezenţi şi, în special, de tinerii care nu dădeau semne de oboseală.
  Au fost două zile deosebite, care au înscris clipe de neuitat în arhiva acestei localităţi, clipe valoroase ce-şi vor lăsa amprenta în sufletele tuturor locuitorilor acestui spaţiu din Bărăgan.
  Cu ochii sufletului şi ai minţii, am văzut iarăşi chipul frumos al românului care ştie să se petreacă, şi m-am simţit preţ de o zi, mai bogată şi mai frumoasă chiar, doar pentru că sunt şi eu un fir din nisipul frumosului meleag brăilean.

Cornelia Vîju

Informaţii statistice:
   Comuna Şuţeşti este  aşezată  în partea  central-vestică  a judeţului Braila, în partea sud-estică a ţării, la intersecţia coordonatelor  45°13 latitudine nordică şi 27 °26 latitudine estică având o suprafaţă de 6200  ha  şi  fiind una dintre cele mai mari aşezări  rurale din judet. Platoul cu altitudinea de 40 m pe care este amplasată  vatra comunei este situat la 10 m altitudine faţă de râul Buzău, fiind astfel ferit de inundaţii.
    Aşa cum reiese din unele documente ( N. Vasilescu – 1906 ) " … satul Şuţeşti se zice ca ar fi înfiinţat în anul 1830 de câţiva locuitori ce se găseau pe malul stâng al râului Buzău şi purta numele de Curtea Veche, aflat la 4-5 km în partea de nord a actualei localităţi. În anul 1835, proprietarul moşiei – Costache Grigore Şuţu (Soutzo), a înfiinţat comuna pe locul unde este aşezată astăzi, cu locuitori şi de prin aşezările vecine.” Costache Grigore Şuţu , rudă apropiată cu Alexandru Şuţu – domn al Munteniei, se căsătoreşte cu fata vornicului Dumitru Racoviţă, care avea o moşie întinsă de sub munte până la stânga Buzăului. La început, până în anul 1829, acesta ajunge mare logofăt în Divanul de la Bucureşti, ceea ce îl face să-şi extindă proprietatea şi pe malul drept al râului Buzău, pe fostele teritorii ale raialei Brăila, desfiinţată în anul 1830. Astfel, în anul 1835 mută şi armanul boieresc cu toţi clăcaşii pe care îi are în partea dreaptă a râului Buzău. Odată cu această schimbare, aduce şi 100 de ţigani robi, între care erau: muncitori la câmp, fierari, rotari, cărămidari, spoitori, lăutari.
  Conform recensământului din 2002 , comuna Şuţeşti are o populaţie de 5865  de locuitori şi 1752 de gospodării. Din totalul populaţiei , 1876 de locuitori, adică 32%, sunt rromi.

Revin cu detalii...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Nu se înjura şi nu se face spam